Wizyta przewodniczącego Senatu Republiki Włoskiej

W dniach 14-15 lipca 2003 r., na zaproszenie marszałka Senatu RP Longina Pastusiaka, przebywa z oficjalną wizytą w Polsce przewodniczący Senatu Republiki Włoskiej Marcello Pera wraz z delegacją. 14 lipca 2003 . gości przyjął marszałek Longin Pastusiak. W spotkaniu uczestniczyli senatorowie Genowefa Grabowska i Bogusław Mąsior.

Rozmiar: 14489 bajtów

Rozmówcy wysoko ocenili współpracę naszych państw, zarówno polityczną, parlamentarną, jak i gospodarczą. Marszałek Longin Pastusiak podkreślił, że Włochy są, po Niemczech, drugim partnerem handlowym Polski. Marcello Pera optymistycznie ocenił perspektywy dalszej współpracy gospodarczej. Wskazał na zainteresowanie Polską nie tylko dużych inwestorów, ale także średnich i małych przedsiębiorstw. Współpracę tę mogą jednak utrudniać obowiązujące w Polsce zbyt długie procedury przy wykupywaniu gruntów pod inwestycje przemysłowe.

Marszałek zwrócił się z sugestią, by w kwestii wolnego przepływu siły roboczej po przystąpieniu Polski do UE Włochy, za wzorem Szwecji, Irlandii, Danii, Holandii i Wielkiej Brytanii, zrezygnowały z okresów przejściowych. Marszałek wskazał też potrzebę aktywniejszej współpracy kulturalnej naszych państw.

W czasie spotkania wiele uwagi poświęcono sprawom międzynarodowym. Przewodniczący Marcello Pera przypomniał, że Włoch popierały polskie starania o integrację ze strukturami europejskimi i teraz traktują Polskę jak równoprawnego partnera w rozwiązywaniu spraw europejskich. Podkreślił też, iż zamiast używać określenia "rozszerzenie EU", woli mówić o "ponownym zjednoczeniu Europy".

Rozmiar: 16345 bajtów

Marcello Pera prosił o wsparcie Włoch w czasie pełnienia przez to państwo prezydencji w Unii Europejskiej, zwłaszcza w kwestiach dotyczących przyjęcia traktatu konstytucyjnego, polityki zagranicznej, stosunków transatlantyckich. W polityce zagranicznej Unii, stwierdził Pera, należy unikać hegemonii któregokolwiek z państw, czy też grupy państw. W stosunkach transatlantyckich, jego zdaniem, należy pamiętać, że Europę i USA łączą nie tylko wspólne korzenie, ale i interesy. Zagrożeniem zarówno dla Europy, jak i Ameryki jest międzynarodowy terroryzm i państwa, których uzbrojenie może być niebezpieczne dla pokoju na świecie.

Marszałek Longin Pastusiak podziękował Włochom za wspieranie Polski w drodze do NATO i Unii Europejskiej. Zwrócił uwagę, że w sprawach europejskich, polityki transatlantyckiej nasze kraje prezentują najczęściej ten sam pogląd. Marszałek podziękował też za odpowiedź Marcello Pery na apel w sprawie szybkiej ratyfikacji traktatów akcesyjnych.

Marszałek Longin Pastusiak poinformował, że w dyskusji nad traktatem konstytucyjnym, Polska opowie się przeciw odejściu po 2009 roku od wynegocjowanego nicejskiego systemu głosowania w UE.

Kolejną omawianą sprawą była potrzeba modyfikacji struktur ONZ. Rozmówcy zgodnie stwierdzili, iż nie odpowiadają one potrzebom współczesnego świata.