Wizyta ministra spraw zagranicznych Republiki Tunezji

23 lipca 2003 r.. wizytę w Senacie RP złożył minister spraw zagranicznych Republiki Tunezyjskiej, Habib Ben Jahja. Gościa przyjął wicemarszałek Ryszard Jarzembowski.

Wicemarszałek stwierdził, że Polskę i Tunezję łączą dobre stosunki polityczne, i wyraził nadzieję, iż kontakty polityków doprowadzą do ożywienia współpracy gospodarczej naszych państw.

Habib Ben Jahja podkreślił, że Tunezja korzysta z polskich doświadczeń w transformacji systemowej. Polskie przemiany demokratyczne, ustanowienie dwuizbowego parlamentu miało wpływ na powołanie w Tunezji specjalnej komisji, której celem było rozważenie potrzeby powołanie drugiej izby w tunezyjskim parlamencie. Rezultatem prac tej komisji było referendum, w wyniku którego w czasie wyborów parlamentarnych w roku 2004 w parlamencie Tunezji zostanie powołana druga izba - Doradców. Ma się ona przyczynić do ożywienia działalności parlamentarnej, stanowić umocnienie demokratycznych podstaw państwa.

Wicemarszałek Ryszard Jarzembowski zadeklarował gotowość współpracy z Izbą Doradców i dzielenia się doświadczeniem. Przedstawił rolę Senatu RP w procesie legislacyjnym, ordynację wyborczą do Senatu, relacje między Sejmem i Senatem.

Minister Habib Ben Jahja podkreślił znaczenie dyplomacji parlamentarnej w kontaktach międzynarodowych.