Wizyta Przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie

8 września 2003 r. marszałek Longin Pastusiak przyjął przebywającego z wizytą w Polsce przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) Bruca Georgea.

Podczas spotkania rozmawiano o polityce wobec Białorusi i stosunkach transatlantyckich. Zgromadzenie Parlamentarne OBWE po pewnym okresie izolacji przyjęło do swego grona parlament białoruski. W trakcie spotkania marszałek L. Pastusiak i przewodniczący B. George zastanawiali się, jak powinna wyglądać dalsza polityka wobec Białorusi: czy izolować dalej ten kraj, czy też stosować politykę zaangażowania i w ten sposób oddziaływać na władzę i społeczeństwo białoruskie.

"Izolując Białoruś, spychamy ją w stronę jej sąsiada wschodniego" - ocenił marszałek. Zaznaczył też, że Polska, jako sąsiad Białorusi, musi zachować możliwości oddziaływania na jej władze i obrony interesów około półmilionowej społeczności polskiej w tym kraju. Zdaniem marszałka, całkowita izolacja Białorusi może doprowadzić jedynie do skonsolidowania władzy prezydenta Łukaszenki.

Rozmawiano też o stosunkach transatlantyckich, nadwątlonych nieco nie tylko z powodu wydarzeń w Iraku, ale - jak zaznaczył marszałek - również z powodu różnic dotyczących Międzynarodowego Trybunału Karnego, Protokołu z Kioto, sprzeczności w dziedzinie handlu czy polityki wobec ONZ. Szef Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE ocenił, że ochłodzenie między Europą a USA nie przekłada się na prace w Zgromadzeniu Parlamentarnym OBWE. W opinii marszałka, współpraca na forum OBWE układa się poprawnie - Amerykanie są aktywnie włączeni w prace Zgromadzenia Parlamentarnego Organizacji, czego nie można powiedzieć o forach parlamentarnych innych organizacji.