Wizyta przewodniczącego Izby Reprezentantów Irlandii

9 września 2003 r. wizytę w Senacie RP złożył przewodniczący Izby Reprezentantów Irlandii Rory O'Hanlon. Delegację irlandzkiego parlamentu przyjął wicemarszałek Senatu Ryszard Jarzembowski.

R. Jarzembowski podkreślił, iż współpraca z Irlandią ma dla Polski duże znaczenie zarówno w wymiarze dwustronnym, jak i wymiarze europejskim. Polsce potrzebne jest zwłaszcza zapoznanie się z irlandzkimi doświadczeniami dotyczącymi pierwszego okresu członkostwa tego kraju w Unii Europejskiej. "Proces integrowania się ze strukturami unijnymi, który Polska ma przed sobą, Irlandia przechodziła 30 lat temu" - powiedział wicemarszałek. Zapytany na jakim etapie znajduje się ratyfikacja polskiego członkostwa w UE Rory O'Hanlon powiedział, że nie spodziewa się żadnych problemów w tej sprawie, gdyż - jak stwierdził - od początku większość deputowanych opowiada się za rozszerzeniem Unii. Przewodniczący Izby Reprezentantów podkreślił, iż dzięki akcesji najbardziej skorzystało irlandzkie rolnictwo, które uzyskało dostęp do całego rynku europejskiego. Wiele przeszkód w rozwoju ekonomicznym udało się temu krajowi pokonać dzięki unijnym funduszom strukturalnym.

Wicemarszałek R. Jarzembowski interesował się także w jaki sposób rozwiązano w Irlandii problem aborcji. Dokonano wymiany poglądów na temat dwuizbowości krajowych parlamentów. R. Jarzembowski poinformował, iż przygotowywany jest projekt nowej ordynacji wyborczej do Senatu, który przewiduje ustanowienie okręgów jednomandatowych.