Wizyta wicepremiera, ministera spraw zagranicznych Laotańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej

19 września 2003 r. wizytę w Senacie RP złożył wicepremier, minister spraw zagranicznych Laotańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej Somsavat Lengsavat złożył. Gościa przyjął wicemarszałek Ryszard Jarzembowski.

Wicemarszałek R. Jarzembowski podkreślił, że Polska postrzega Laos jako kraj przyjazny, z którym chce bliżej współpracować. Wicemarszałek wyraził jednocześnie ubolewanie, że kontakty z Laosem są tak rzadkie. To pierwsza wizyta przedstawicieli Laosu w Polsce od czasu transformacji ustrojowej w naszym kraju. Wicemarszałek podkreślił, że po latach wzmożonej aktywności Polski na forum europejskim nasz kraj zaczyna szukać partnerów m.in. wśród państw zrzeszonych w grupie ASEAN. Dlatego widzi możliwości szerokiej współpracy z Laosem.

Wicepremier S. Lengsavat podkreślił, że Polskę i Laos łączą długie więzy przyjaźni. Przypomniał, że Polska jako członek Międzynarodowej Komisji Kontroli i Nadzoru dopomogła Laosowi w walce o niepodległość. Wyraził przekonanie, że Polska i Laos mogą współpracować na wielu płaszczyznach. Wicepremier zaznaczył, że z wcześniejszych rozmów z polskimi władzami zarysowują się dwa pola współpracy: budowa w Laosie kopalni węgla brunatnego oraz współpraca w przemyśle farmaceutycznym. Te obszary współpracy uznał za priorytetowe. Położył nacisk na to, że współpraca ta powinna się rozwijać na poziomie izb gospodarczych obu krajów i poszczególnych firm. Za pożądane uznał podpisanie przez Polskę dwóch dokumentów: o ochronie i popieraniu wzajemnych inwestycji i unikaniu podwójnego opodatkowania.

Wicemarszałek R. Jarzembowski podkreślił, że w jego przekonaniu wizyta wicepremiera przyczyni się do przełomu w stosunkach polsko- laotańskich.