Wizyta prezydenta Angoli w Senacie

19 września 2003 r. wizytę w Senacie RP złożył prezydent Angoli Jose Eduardo dos Santos złożył wizytę w Senacie RP. Gościa przyjął marszałek Longin Pastusiak.

Marszałek podkreślił, że Polskę i Angolę łączą więzy przyjaźni i współpraca. Zaznaczył, że prezydent Angoli po raz drugi gości w Polsce. Dodał, że docenia osobisty wkład prezydenta w budowę pokoju i stabilizacji w Angoli. Wyraził nadzieję, że teraz, kiedy zapanował pokój, są podstawy do zacieśnienia współpracy i intensyfikacji stosunków gospodarczych i wymiany handlowej.

Prezydent Jose Eduardo dos Santos wskazał na analogie między obu państwami. Powiedział, że Angola w wyniku wojen domowych jest tak zniszczona, jak Polska po II wojnie światowej. Dodał, że nasz kraj stanowi inspirację dla Angoli. Wyraził nadzieję, że podobnie jak Polacy, Angolczycy odbudują swój kraj. Rząd Angoli pracuje nad odbudową i stabilizacją państwa. Kraj jest zdewastowany, na każde 100 osób 66 pozostaje bez pracy. Ponad połowa Angolczyków żyje w ubóstwie.

Marszałek podkreślił, że oba kraje mają dostęp do morza, a zatem rysują się naturalne pola współpracy. Prezydent Jose Eduardo dos Santos potwierdził wolę współpracy w dziedzinie gospodarki morskiej, rybołówstwa, przetwórstwa i przemysłu stoczniowego. Marszałek stwierdził, że obroty handlowe między obu krajami są niewielkie. W ubiegłym roku wyniosły 1,2 mln dolarów. Marszałek L. Pastusiak pytał o możliwości poprawy tej sytuacji. Prezydent podkreślił, że do tej pory przeszkodą było zadłużenie Angoli wobec Polski; sprawa ta dopiero teraz została uregulowana. Wyraził nadzieję, że otworzy to drogę dla polskich inwestycji w Angoli i przyczyni się do zwiększenia obrotów handlowych między obu krajami.