Wizyta przewodniczącego Senatu Rumunii

1 października 2003 r.. wizytę w Senacie RP złożył przewodniczący Senatu Rumunii Nicolae Vacaroiu wraz z delegacją. Gości przyjął marszałek Longin Pastusiak. W spotkaniu uczestniczyła senator Genowefa Ferenc.

Marszałek Longin Pastusiak podkreślił, że Polskę i Rumunię łączą wspólne cele w polityce zagranicznej. 3 października delegacja Senatu Rumunii weźmie udział w uroczystości podpisania przez prezydenta RP protokołów akcesyjnych 7 państw przystępujących do NATO. Marszałek wskazał na dobre kontakty resortów obrony naszych państw. Wysoko ocenił polsko-rumuńską współpracę parlamentarną, zarówno dwustronną, jak i w organizacjach międzynarodowych. Zadeklarował także gotowość naszego kraju do dzielenia się doświadczeniami w negocjacjach z UE.

Przewodniczący rumuńskiego Senatu Nicolae Vacaroiu potwierdził opinię marszałka o partnerstwie naszych państw, dobrych stosunkach politycznych i parlamentarnych. Wyraził też oczekiwanie Rumunii na pomoc Polski w trudnych negocjacjach z Unią. Przed Rumunią są jeszcze do uzgodnienia sprawy związane z rolnictwem i finansami, zdaniem Nicolae Vacaroiu, polskie doświadczenie będzie dużym wsparciem.

Przewodniczący Senatu Rumunii przedstawił sytuację gospodarczą swojego kraju. Poinformował o przygotowywanym referendum w sprawie zmian w konstytucji, które dotyczyć będą miedzy innymi gwarancji własności prywatnej, ograniczenia immunitetu parlamentarnego, rozdziału kompetencji izb parlamentu, nowych instytucji wymiaru sprawiedliwości.

Nicolae Văcăroiu interesował się polską debatą na temat podatku liniowego. Opinię w tej sprawie przedstawiła senator Genowefa Ferenc - wiceprzewodnicząca senackiej Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych.

Przebywająca w Polsce, na zaproszenie marszałka Senatu, delegacja rumuńskich senatorów zostanie przyjęta także przez prezydenta RP, premiera, marszałka Sejmu.