Wizyta prezydenta Socjalistycznej Republiki Wietnamu

14 października 2003 r. wizytę w Senacie RP złożył prezydent Socjalistycznej Republiki Wietnamu Tran Duc Luong. Prezydent został przyjęty przez wicemarszałka Senatu Kazimierza Kutza. W spotkaniu uczestniczyli senatorowie: Jerzy Markowski, Jerzy Adamski, Kazimierz Drożdż oraz Krzysztof Szydłowski.

Rozmiar: 19175 bajtów

Wicemarszałek Kutz wyraził zadowolenie, że stosunki polsko-wietnamskie rozwijają się coraz lepiej. Wysoko ocenił współpracę parlamentarną polsko-wietnamską . Przypomniał, że istnieje stała grupa parlamentarna zajmująca się tym regionem świata. Marszałek podkreślił, iż Wietnam jest ważnym partnerem gospodarczym dla Polski, chociaż bilans handlowy jest po naszej stronie ujemny. W opinii wicemarszałka, należy zintensyfikować współpracę w zakresie przemysłu stoczniowego i wydobywczego. Dodał, że wszechstronna współpraca z Wietnamem ma silne podstawy w ludziach, gdyż w Polsce wykształciło się ponad 2,5 tys. Wietnamczyków.

Prezydent Tran Duc Luong

Prezydent Tran Duc Luong zgodził się co do tego, że oba kraje mają wiele wspólnego. Wskazał na wieloletnie już tradycje współpracy w zakresie przemysłu stoczniowego i wydobywczego. Podkreślił, że teraz kiedy Polska wchodzi do UE otwierają się nowe płaszczyzny kontaktów, gdyż Wietnam od dawna jest członkiem grupy ASEAN. Wyraził nadzieję, że dokonujące się przemiany w Wietnamie pozwolą pogłębić współpracę gospodarczą z Polską. Podkreślił, że newralgicznym problemem dla Wietnamu jest teraz wydobywanie węgla spod Czerwonej Rzeki. Senator Markowski powiedział, że zasoby węgla w Wietnamie starczą na 250 lat, ale trzeba już teraz zacząć je wydobywać. Podkreślił, że mamy zaplecze w postaci fachowców i wiedzy, wiemy jak wydobywać węgiel w trudnych warunkach geologicznych i jesteśmy do dyspozycji Wietnamu.