Wizyta przewodniczącego II Izby Stanów Generalnych Królestwa Niderlandów

w Senacie RP

W piątek 24 października 2003 r. wizytę w Senacie RP złożył Frans H. Weisglas przewodniczący II Izby Stanów Generalnych Królestwa Niderlandów. Delegację Holandii przyjął wicemarszałek Senatu Ryszard Jarzembowski.

Wicemarszałek R. Jarzembowski wyraził zadowolenie, że stosunki polityczne polsko-holenderskie układają się dobrze. Podkreślił, że w historii interesy obu krajów nie były nigdy sprzeczne. Wyraził podziw dla Królestwa Niderlandów, jako kraju ogromnej tolerancji. Przewodniczący Weisglas podzielił zdanie wicemarszałka, że stosunki polityczne polsko-holenderskie rozwijają się pomyślnie. Zaznaczył, że zintensyfikowały się także stosunki parlamentarne między obu krajami. Według R. Jarzembowskiego obecnie największym wyzwaniem dla Polski jest odnalezienie się w strukturach Unii Europejskiej jako równorzędny partner dla państw, które od dawna są członkami UE. Dlatego Polska koncentruje się przede wszystkim nad ugruntowaniem procesów transformacji i dostosowaniem naszego prawa do norm unijnych. Wicemarszałek powiedział, że bardzo Polsce zależy na poparciu Królestwa Niderlandów dla naszego procesu przedakcesyjnego, poparciu zapisów traktatu nicejskiego i na tym by traktat konstytucyjny uwzględnił polskie postulaty. W opinii R. Jarzembowskiego uwzględnienie polskich postulatów w konstytucji miałoby znaczenie psychologiczne, bo wytrąciłoby oręż z rąk polskich eurosceptyków. W trakcie rozmowy poruszono problem aborcji i eutanazji. Weisglas zauważył, że bardzo trudno zalegalizować aborcję w kraju o wysokiej religijności. Mówiono także o wizycie marszałka Senatu RP w Królestwie Niderlandów, która nastąpić ma za kilka tygodni, a jej głównym tematem zapewne będzie nasz proces przedakcesyjny.