Wizyta Przewodniczącej Zgromadzenia Narodowego Republiki Węgierskiej w Senacie RP

W środę 29 października 2003 r. wizytę w Senacie RP złożyła Katalin Szili przewodnicząca Zgromadzenia Narodowego Republiki Węgierskiej. Delegację Węgier przyjął marszałek Senatu prof. Longin Pastusiak.

Marszałek Senatu podkreślił, że stosunki polsko-węgierskie są bardzo dobre. Przewodnicząca Katalin Szili potwierdziła, że kontakty między obu krajami układają się na wszystkich płaszczyznach bez zarzutu. Katalin Szili przypomniała, że zostało jeszcze kilka miesięcy obu krajom do uzyskania pełnego członkostwa w Unii Europejskiej. Zdaniem przewodniczącej są takie dziedziny, w których współpraca państw Grupy Wyszehradzkiej mogłaby być bardziej efektywna. Podkreśliła, że w obliczu przystąpienia do struktur europejskich należałoby się zastanowić nad wzmocnieniem roli parlamentów narodowych, tworzeniem dobrego wizerunku nowych członków Unii i pozytywnego klimatu wokół rozszerzenia UE. Przewodnicząca Katalin Szili zaproponowała opracowanie wspólnej deklaracji powitalnej krajów Grupy Wyszehradzkiej dotyczącej przystąpienia do UE. Marszałek Pastusiak uznał, że przyjęcie takiej deklaracji jest bardzo dobrym pomysłem. Zgodził się także z przewodniczącą co do sensu kontynuowania współpracy w ramach grupy subregionalnej, nawet po wstąpieniu do UE. Marszałek podkreślił, ze rola parlamentów narodowych zależy od modelu integracji europejskiej. Wyraził nadzieję, że Węgry poprą polskie propozycje zapisów w konstytucji europejskiej. W opinii marszałka traktat nicejski powinien mieć szansę zaistnienia, a dopiero potem, gdyby się okazało, że źle funkcjonuje należałoby zastanowić się nad jego zmianą. Marszałek powiedział, że Polska obawia się, iż kolejny raport Komisji Europejskiej o gotowości państw przystępujących do UE będzie dla nas krytyczny, ale zaznaczył, że na początku przyszłego roku nasze prawo powinno być w pełni zharmonizowane z prawem europejskim. Marszałek podziękował przewodniczącej za stworzenie dobrych warunków Polakom żyjącym na Węgrzech.