Wizyta premiera Republiki Albanii

W piątek 21 listopada 2003 r.. wizytę w Senacie RP złożył premier Republiki Albanii Fatos Nano. Premiera przyjął marszałek Senatu prof. Longin Pastusiak. W spotkaniu uczestniczyli senatorowie: Adam Graczyński oraz Andrzej Spychalski.

Premier Albanii wyraził zadowolenie z dobrze układających się stosunków polsko-albańskich. Wyraził także nadzieję, że relacje polityczne i stosunki parlamentarne będą miały wpływ na lepszą współpracę gospodarczą. Zdaniem premiera stosunki polsko-albańskie powinny rozwijać się w oparciu o współpracą dwustronną i współpracę regionalną. Powiedział, że Albania jest zainteresowana polskimi doświadczeniami w zakresie integracji ze strukturami euroatlantyckimi. Dodał, że Albania liczy na pogłębienie współpracy między parlamentami obu krajów. Premier Nano przedstawił sytuację na Bałkanach. Podkreślił, iż Albania jest zainteresowna stabilizacją w tym regionie i działa na rzecz stabilizacji. Dodał, że Albania jest zainteresowana upowszechnieniem modelu przemian społeczno-gospodarczych środkowoeuropejskich na Bałkanach. Według marszałka Senatu Bałkany ciągle są postrzegane jako region najbardziej niestabilny w Europie. Zaznaczył, iż Albania odgrywa dużą rolę w stabilizacji tego regionu. W opinii L. Pastusiaka w tym celu Albania powinna wykorzystać fakt, że w jej otoczeniu, w sąsiadujących państwach jest liczna albańska diaspora. Marszałek wyraził zadowolenie, że Albania jest na dobrej drodze do Unii Europejskiej i NATO. Zapewnił, że Polska będzie wspierać aspiracje Albanii do tych struktur. Marszałek przyznał, iż integracja z UE to wielki wysiłek legislacyjny. W ostatnich latach polski parlament zmienił 300 ustaw. Proces harmonizacji prawa zostanie zakończony w I kwartale przyszłego roku.