Wizyta premiera Saksonii

W środę 26 listopada 2003 r. wizytę w Senacie RP złożył Georg Milbradt premier Saksonii, wiceprzewodniczący Bundesratu RFN wraz z delegacją. Delegację przyjął wicemarszałek Senatu Kazimierz Kutz.

Wicemarszałek podziękował Niemcom i premierowi Saksonii, że jako parlamentarzysta był orędownikiem wejścia Polski do struktur europejskich. "Zawarcie polsko-niemieckiego traktatu o dobrym sąsiedztwie to cud" - powiedział K. Kutz. Jego zdaniem nie do przecenienia jest fakt, że po tak trudnej historii doszło do zawarcia traktatu o takiej randze, który jest teraz wzorcowym traktatem dla państw, mających trudne rzeczy do załatwienia między sobą. Premier Saksonii nawiązując do powstania "Solidarności" powiedział, że we wschodnich landach Niemiec ludzie doskonale sobie zdają sprawę z tego, kto w sposób zdecydowany przyczynił się do obalenia komunizmu i doprowadził ostatecznie do zjednoczenia Europy. Mówił o wielkiej szansie, jaką daje zjednoczona Europa. Jego zdaniem jednak ta wieka polityka nie powinna przekreślać współpracy regionalnej, przygranicznej, bo to z kolei szansa na rozwój gospodarczy regionów. W opinii wicemarszałka niepokojąca jest asymetria w realizacji traktatu polsko-niemieckiego. Mniejszość niemiecka w pełni korzysta z praw zagwarantowanych przez ten traktat, natomiast Polacy w Niemczech mają utrudniony dostęp do nauki języka polskiego. Podkreślił także, że Polacy w Niemczech chcieliby mieć możliwość uczestniczenia we mszach w języku polskim. Wicemarszałek prosił premiera o zainteresowanie tymi sprawami.