Wizyta premiera Republiki Francuskiej

W poniedziałek 1 grudnia 2003 r. wizytę w Senacie RP złożył premier Republiki Francuskiej Jean-Pierre Raffarin. Delegację przyjął marszałek Senatu prof. Longin Pastusiak. W spotkaniu uczestniczyli senatorowie: Irena Kurzępa, Bernard Drzęźla.

Marszałek Senatu powitał w osobie premiera Francji przedstawiciela kraju, z którym łączą Polskę sentymenty, tradycje i interesy. Marszałek podkreślił, że gdy Polska i Francja były w przeciwnych blokach politycznych, militarnych i ideologicznych łączyły te kraje modelowe stosunki. "Teraz, gdy jesteśmy sojusznikami iskrzy w stosunkach polsko-francuskich" - powiedział L. Pastusiak.

Zdaniem premiera Francji między obu krajami powinno być więcej dialogu, więcej wymiany i więcej współpracy. Ważne jest wzajemne zrozumienie i współpraca w ramach NATO i UE, stały dialog i wzajemne zaufanie i to, według premiera Raffarin'a, powinno usunąć iskrzenie w stosunkach polsko-francuskich.

W opinii marszałka Pastusiaka po zimnej wojnie nie powstał nowy ład światowy. Zachęcał premiera, by Francja podjęła się budowy takiego ładu we współpracy z innymi państwami, bo taki ład nie może być narzucony przez jedno państwo. Według marszałka Francja może wziąć tę sprawę w swoje ręce, bo ma potencjał intelektualny. Premier podkreślił, że prezydent Francji pracuje nad takim projektem. Ten ład ma być oparty na równowadze. Francja w budowie tego ładu widzi trzy priorytety: reformę ONZ, reformę Światowej Organizacji Handlu oraz respektowanie ochrony środowiska choćby w oparciu o program przyjęty w tej sprawie w Kioto.