Wizyta przewodniczącego Rady Narodu Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej

Na zaproszenie marszałka Senatu RP, w dniach 1-3 grudnia 2003 r. przebywa w Polsce z oficjalną wizytą przewodniczący Rady Narodu (izby wyższej parlamentu) Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej Abdelkader Bensalah wraz z delegacją. 1 grudnia gości przyjął marszałek Longin Pastusiak.

Abdelkader Bensalah podkreślił, że opowiedzenie się Polski przed laty po stronie walczącej o niepodległość Algierii ma dla więzi naszych państw i narodów ogromne znaczenie. Dziś dobre relacje między Polską i Algierią mają wymiar historyczny. Niestety, wzajemna przyjaźń nie przekłada się na obecną współpracę gospodarczą czy parlamentarną. Jak stwierdził przewodniczący, nie odpowiada ona naszym ambicjom ani potencjalnym możliwościom.

Abdelkader Bensalah wysoko ocenił polską transformację. Algieria - jak poinformował - też porządkowała sprawy państwa, gospodarki, parlamentu. I dziś są już pozytywne wyniki tych przemian. Od sześciu lat Algieria ma parlament dwuizbowy, obowiązuje system wielopartyjny, gruntowne reformy gospodarcze umożliwiły zawarcie porozumienia o współpracy z Unią Europejską. Zacieśnienie tej współpracy jest dla Algierii celem priorytetowym. Abdelkader Bensalah zaapelował, by Polska po wejściu do UE zechciała patronować związkowi Algierii z Unią.

Abdelkader Bensalah omówił sytuację polityczną w Algierii na przestrzeni ostatnich lat. Przedstawił problem działania w Algierii sił zmierzających do zawrócenia państwa z drogi demokratycznej. Sił wewnętrznych, wspieranych także z zewnątrz.

Przewodniczący Rady Narodu Algierii wiele uwagi poświęcił sprawie terroryzmu. Jego zdaniem, konieczne jest, na użytek całego świata, zdefiniowanie pojęcia terroryzmu, by nie przypisywać go jednemu państwu, narodowi czy religii, nie utożsamiać z walkami narodowo-wyzwoleńczymi, ale traktować jako problem międzynarodowy.

Abdelkader Bensalah przedstawił uprawnienia algierskiego parlamentu. Zaprosił marszałka Senatu RP Longina Pastusiaka do złożenia wizyty w Algierii.

Marszałek Longin Pastusiak przyjął zaproszenie. Podkreślił potrzebę rozwijania współpracy polsko-algierskiej zarówno parlamentarnej, politycznej, jak i gospodarczej. Jak stwierdził, w Polsce nikt nie utożsamia terroryzmu z islamem. Przeciwnie, doceniamy wkład islamu w światową cywilizację. Marszałek poinformował o prawach polskiej mniejszości islamskiej do kultywowania własnej tradycji i wiary.