Wizyta ministra spraw zagranicznych Ukrainy

5 lutego 2004 r. wizytę w Senacie RP złożył minister spraw zagranicznych Ukrainy Konstanty Hryszczenko. Gościa przyjął marszałek Longin Pastusiak. W spotkaniu uczestniczyła wicemarszałek Jolanta Daniela - wiceprzewodnicząca Polsko-Ukraińskiego Zgromadzenia Parlamentarnego.

Marszałek Longin Pastusiak podkreślił, że Ukraina jest dla Polski partnerem strategicznym i to nie tylko z powodu sąsiedztwa, ale też potencjału gospodarczego oraz geostrategicznego położenia. Marszałek zapewnił, że Polska, która w maju bieżącego roku zakończy swój proces integracji z Unia Europejską, wspiera i będzie wspierać Ukrainę w drodze do struktur europejskich i transatlantyckich.

Kolejna przyczyna bliskości naszych państw, na którą wskazał marszałek L. Pastusiak, to liczna społeczność polska na Ukrainie. Marszałek przypomniał, że Senat RP sprawuję opiekę nad polską diasporą. Zaapelował o wsparcie polskiej grupy etnicznej na Ukrainie, zwłaszcza w jej zmaganiach z władzami lokalnymi. Marszałek prosił o pomoc w utworzeniu Ośrodka Metodycznego Nauki Języka Polskiego na Ukrainie.

Minister Konstanty Hryszczenko podkreślił, iż najważniejsze we współpracy naszych państw jest to, że odbywa się ona na wszystkich poziomach. Minister poinformował o rozpoczęciu w marcu br. Roku Polskiego na Ukrainie. Wyraził nadzieję, że przyczyni się on do jeszcze lepszego poznania wzajemnych możliwości i nawiązania bliższej współpracy w wielu dziedzinach. Równolegle z obchodami Roku Polskiego powinny, zdaniem ministra, rozwijać się kontakty w ramach Polsko-Ukraińskiego Zgromadzenia Parlamentarnego. Ukraina, jak stwierdził Konstanty Hryszczenko, liczy na pomoc Polski w dostosowaniu swojego ustawodawstwa do wymogów europejskich.

W sprawie Polaków na Ukrainie i Ukraińców w Polsce, minister wyraził przekonanie, że wymaga ona wspólnych uregulowań.

Marszałek Longin Pastusiak wskazał, iż motorem rozwoju współpracy między naszymi państwami powinno być Polsko-Ukraińskie Zgromadzenie Parlamentarne, a ponieważ podobne struktury istnieją miedzy Polską i Litwą oraz Litwą i Ukrainą, warto stworzyć subregionalny trójkąt parlamentarny. Jak uczą doświadczenia skandynawskie i państw Beneluksu współpraca parlamentarna przynosi także efekty w kontaktach gospodarczych.

W czasie spotkania omawiano również bieżące sprawy polityczne, zwłaszcza dotyczące ukraińskiej konstytucji.