Wizyta wicepremiera, ministra spraw zagranicznych Turcji

We wtorek 10 lutego 2004 r.. wizytę w Senacie RP złożył wicepremier, minister spraw zagranicznych Turcji Abdullah Gűl. Delegację Turcji przyjął marszałek Senatu prof. Longin Pastusiak.

Marszałek Senatu podkreślił, że Polska przykłada ogromną wagę do rozwoju stosunków z Turcją na wszystkich płaszczyznach. L. Pastusiak podziękował wicepremierowi za wsparcie, którego Turcja udzieliła Polsce podczas naszego wchodzenia do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Marszałek powiedział, że Polska będzie wspierać aspiracje Turcji do Unii Europejskiej.

Wicepremier Gűl wyraził nadzieję, że nasze tradycyjnie dobre stosunki polityczne zostaną jeszcze wzmocnione. Podziękował za dotychczasowe wsparcie Polski dla unijnych aspiracji Turcji. Według wicepremiera przeprowadzone w ostatnich dwóch latach reformy w Turcji pozwolą na rozpoczęcie negocjacji z UE na początku przyszłego roku. Dodał, że w czerwcu w Stambule odbędzie się szczyt NATO , w którym oprócz członków Sojuszu weźmie udział Rosja i kraje zakaukazkie. Będzie to, jego zdaniem , okazja do dyskusji nad przyszłością NATO.

Marszałek Pastusiak wyraził zaniepokojenie konfrontacyjną teorią o "zderzeniu cywilizacji",. która ma na świecie zwolenników. Jego zdaniem zamiast mówić o nieuniknionym konflikcie cywilizacji Wschodu i Zachodu, powinno się dążyć do przenikania cywilizacji, bo istotą postępu jest korzystanie z najlepszych osiągnięć każdej cywilizacji. Tej szkodliwej teorii Polska i Turcja powinny się przeciwstawić. Wicepremier Turcji powiedział, że Turcja organizuje wiele spotkań, konferencji, które powinny zbliżyć kraje islamskie z europejskimi. Podkreślił jednak, że teorii tej zaprzeczy przystąpienie Turcji do UE.