Wizyta przewodniczącego Komitetu Palestyńskiej Rady Legislacyjnej

W środę 18 lutego 2004 r. wizytę w Senacie RP złożył przewodniczący Komitetu Palestyńskiej Rady Legislacyjnej Marwan Kanafani. Delegację Palestyny przyjął marszałek Senatu prof. Longin Pastusiak.

Marszałek Senatu podkreślił, że Polska i Palestyna utrzymują ożywione kontakty polityczne. Na terenie Autonomii Palestyńskiej gościł prezydent Aleksander Kwaśniewski, premierzy, ministrowie, przewodniczący parlamentu. Powiedział, iż najważniejszym problemem w Autonomii Palestyńskiej jest powstrzymanie przemocy. Polska opowiada się za pokojowym współżyciem, niezależnych, suwerennych państw: Palestyńskiego i Izraelskiego w granicach bezpiecznych i uznanych międzynarodowo. Marszałek wyraził zaniepokojenie budową muru bezpieczeństwa stawianego przez Izrael. Według Marszałka nie da to poczucia bezpieczeństwa Izraelowi, a może doprowadzić do napięcia między Autonomią Palestyńską a Izraelem.

Przewodniczący Marwan Kanafani podkreślił, że Polska, która niedługo stanie się członkiem UE będzie odgrywać w niej dużą rolę. Powiedział, że w impasie znalazła się inicjatywa pokojowa tzw. mapy drogowej, która jest inicjatywą "Kwartetu": ONZ, UE, USA i Rosji. Dodał, że pesymistycznie odnoszą się do możliwości ożywienia tej inicjatywy, z uwagi na to, że rok 2004 jest rokiem wyborczym w Stanach Zjednoczonych, a ten okres nie sprzyja inicjatywom dyplomatycznym. Pesymistycznie delegacja z Palestyny odniosła się do decyzji premiera Izraela w sprawie likwidacji osiedli izraelskich na ziemiach palestyńskich. Mówili, że jest to posunięcie propagandowe. Podkreślili, że premier Izraela nie rozmawia na ten temat z Autonomią Palestyńską. Przewodniczący zaapelował o podjęcie inicjatywy ożywienia dialogu między Palestyną a Izraelem, bo brak zaufania między obu tymi państwami uniemożliwia rozpoczęcie dialogu. Oczekują z zewnątrz takiej inicjatywy.