Wizyta przewodniczącego Senatu Republiki Kazachstanu

25 lutego 2004 r. wizytę w Senacie RP złożył przewodniczący Senatu Republiki Kazachstanu Orałbaj Abdykarimow wraz z delegacją. Gości przyjął marszałek Longin Pastusiak. W spotkaniu uczestniczyli senatorowie Anna Kurska, Zbyszko Piwoński, Tadeusz Rzemykowski i Zbigniew Kulak.

Marszałek Longin Pastusiak podkreślił, że Polskę i Kazachstan łączą podobne losy. Wyraził przekonanie, że obecna wizyta będzie okazją do wymiany doświadczeń na temat odbywających się w obu krajach przemian systemowych. Marszałek wysoko ocenił współpracę polityczną naszych państw.

Orałbaj Abdykarimow przedstawił historie dwuizbowego parlamentu w Kazachstanie i ordynację wyborczą do kazachskiego Senatu. Podkreślił, że Polska jest najważniejszym partnerem jego państwa w Środkowo-Wschodniej Europie.

Przewodniczący wiele uwagi poświecił kwestii narodowościowej w swoim kraju. Wysoko ocenił mniejszość polską, która aktywnie uczestniczy w życiu społecznym i gospodarczym.

Kazachstan zamieszkuje około 130 narodowości. Językiem państwowym jest kazachski, urzędowym - także rosyjski. Polski - jako język ojczysty - wykładany jest w 32 szkołach. Na podobnej zasadzie odbywa się nauczanie 18 innych języków.

Orałbaj Abdykarimow podkreślił, że podstawą polityki wewnętrznej i zewnętrznej Kazachstanu jest zgoda między narodami.

Marszałek Longin Pastusiak podziękował za stworzenie naszym rodakom warunków do nauki ojczystego języka, kultywowania narodowych tradycji, kultury, religii. Stwierdził, ze Kazachstan jest przykładem dobrego współżycia różnych narodowości, a także dobrych stosunków międzynarodowych.

Orałbaj Abdykarimow podkreślił, że Kazachstan chce być postrzegany jako gwarant stabilności w regionie. Zwrócił też uwagę na aktywność Kazachstanu na arenie międzynarodowej. Wyraził nadzieję na poparcie przez Polskę dążeń jego państwa do zacieśnienia współpracy ze Zgromadzeniem Parlamentarnym Rady Europy, a także Stowarzyszeniem Senatów Europy.

Marszałek Longin Pastusiak wskazał potrzebę rozwijania również współpracy dwustronnej, zwłaszcza wyrównania bilansu handlowego. Zapewnił o gotowości naszego kraju do aktywnej współpracy politycznej, gospodarczej i parlamentarnej z Kazachstanem.

Orałbaj Abdykarimow zaprosił marszałka Senatu do złożenia oficjalnej wizyty w Kazachstanie.

Przebywająca w Polsce na zaproszenie marszałka Senatu RP delegacja Senatu Kazachstanu zostanie przyjęta prze marszałka Sejmu, premiera, władze Warszawy i Poznania.