Wizyta prezydenta Republiki Kirgiskiej

We wtorek 16 marca 2004 r.. wizytę w Senacie RP złożył Askar Akajew prezydent Republiki Kirgiskiej. Delegację Kirgizji przyjął marszałek Senatu prof. Longin Pastusiak. W spotkaniu uczestniczył senator Tadeusz Rzemykowski.

Prezydent Republiki Kirgiskiej Askar Akajew podkreślił, że to spotkanie jest okazją do ożywienia kontaktów parlamentarnych między obu krajami. Powiedział, że stosunki polsko-kirgiskie rozwijają się w ostatnich latach dynamicznie, zwłaszcza od czasu wizyty prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego w Kirgizji w 2002 r. Prezydent Akajew zaznaczył, że Republika Kirgizji jest jedynym krajem w Azji, który wykorzystał polski model reform rynkowych. Dodał, że Kirgizja zainteresowana jest obecnie doświadczeniem polskiego parlamentu w zakresie tworzenia prawa i harmonizacji polskiego prawa z unijnym. Prezydent pogratulował Polakom bliskiego już wstąpienia do Unii Europejskiej i wyraził nadzieję, że za pośrednictwem Polski Kirgizja będzie mogła rozwijać kontakty z krajami UE.

Marszałek Pastusiak powiedział, że Polska zainteresowana jest umacnianiem współpracy międzyparlamentarnej z Kirgizją. Podkreślił, że nasza droga do UE była trudna i długa, bo 10 lat staliśmy w przedsionku do Unii i wykonaliśmy ogromną pracę legislacyjną. Dodał, że jeszcze kilkanaście ustaw czeka na harmonizację z prawem europejskim. L. Pastusiak podziękował prezydentowi za stworzenie dobrych warunków Polonii żyjącej w Kirgizji, za to, że bez przeszkód może kultywować polskie tradycje, uczyć się języka polskiego i ma pełne prawa.