Wizyta ministra spraw zagranicznych Demokratycznej Republiki Timoru Wschodniego

W czwartek 1 kwietnia 2004 r. wizytę w Senacie RP złożył Jose Ramos Horta minister spraw zagranicznych Demokratycznej Republiki Timoru Wschodniego. Ministra przyjął wicemarszałek Senatu Ryszard Jarzembowski. W spotkaniu uczestniczył senator Zbigniew Kulak.

Minister Jose Ramos Horta zapoznał wicemarszałka z sytuacją polityczną w Timorze Wschodnim. Powiedział m.in., że Timor Wschodni boryka się z problemami charakterystycznymi dla młodych państw. Najbardziej dolega ogromne bezrobocie, sięgające 50 proc. i słabo rozwinięty przemysł. Podkreślił, że 90 proc. społeczeństwa w Timorze jest wyznania katolickiego. Mimo, że społeczeństwo jest konserwatywne i patriarchalne, to aż 30 proc. parlamentarzystów w Timorze stanowią kobiety. Dodał, że kraj jest biedny, ale duże nadzieje na rozwój związane są z odkryciem w Cieśninie Timorskiej bogatych złóż gazu ziemnego.

Wicemarszałek podkreślił, że wizyta ministra jest okazją do poznania postępów Timoru Wschodniego na trudnej drodze budowy demokracji, struktur państwa i pozycji w regionie. Powiedział, że w związku z odkryciem złóż gazu rysują się możliwości współpracy między obu krajami, gdyż w Polsce są znakomici specjaliści w dziedzinie wydobycia i eksploatacji gazu ziemnego i ropy naftowej.

Według ministra J.R. Horty warto, by delegacja polskich biznesmenów przybyła do Timoru i na miejscu podjęła rozmowy o konkretnej współpracy.

Senator R. Kulak pytał ministra czy jest Polonia w Timorze. Minister odpowiedział, że jedyni Polacy w Timorze to siostry misjonarki i osoby pełniące służbę w ramach misji pokojowej ONZ.