Wizyta przewodniczącego Komisji Finansów Senatu Republiki Francuskiej

W środę 12 maja 2004 r.. wizytę w Senacie RP złożył Jean Arthuis przewodniczący Komisji Finansów Senatu Republiki Francuskiej. Delegację przyjął marszałek Senatu prof. Longin Pastusiak. W spotkaniu uczestniczył senator Andrzej Jaeschke.

Marszałek Pastusiak powiedział, że ta wizyta wpisuje się w niezwykle ożywione ostatnio kontakty polsko-francuskie. Zaznaczył, że delegacja przybyła w dość specyficznym momencie, gdy jesteśmy tuż przed głosowaniem w Sejmie nad zatwierdzeniem nowego rządu.

Przewodniczący Arthuis podkreślił, iż Francja zainteresowana jest sytuacją w Polsce, gdyż to właśnie Polska stanowi najważniejszą część rozszerzenia UE, ze względu na wielkość kraju, liczbę ludności, a także ciężar ekonomiczny. Powiedział, że kraje "piętnastki", zwłaszcza Francja i Niemcy borykają się z dużymi problemami. Brak wzrostu gospodarczego, który znajduje odbicie w kwestiach społecznych sprawia, że oba kraje mają kłopoty z równowagą finansów publicznych. Zdaniem przewodniczącego wszystkie kraje obecnej UE powinny się zastanowić jak wygenerować wzrost gospodarczy i zmniejszyć bezrobocie. Te kwestie delegacja francuska przyjechała konsultować.

Według marszałka Polska jest w dobrej kondycji ekonomicznej, odnotowuje wysoki wzrost gospodarczy, wzrost produkcji. Naszym problemem jest natomiast bardzo wysokie bezrobocie. Właśnie jesteśmy w trakcie reformowania naszych finansów publicznych. Podkreślił, że niestety tych dobrych efektów ekonomicznych nie odczuwa jeszcze społeczeństwo. Dodał, że Francja jest naszym najlepszym partnerem gospodarczym. Obroty handlowe z Francją są ponad dwukrotnie większe niż ze Stanami Zjednoczonymi. Francja jest także największym inwestorem zagranicznym w Polsce.

Parlamentarzyści francuscy mówili, że Francja od 15 lat realizuje w Polsce ważne projekty inwestycyjne, bo Polska stwarza, mimo reform i transformacji, dobre warunki inwestycyjne, ale po wejściu do UE sytuacja się zmienia. Polska chciałaby wejść jak najszybciej do strefy euro, tymczasem instytucje unijne nie są jeszcze na to gotowe. Francja jest zainteresowana tym, aby decyzje gospodarcze i podatkowe w Polsce były przystające do panujących w strefie euro.