Wizyta przewodniczącego Węgiersko-Polskiej Grupy Parlamentarnej

W środę 12 maja 2004 r.. wizytę w Senacie RP złożył Gabor Hars przewodniczący Węgiersko-Polskiej Grupy Parlamentarnej. Przewodniczącego wraz z delegacją przyjął marszałek Senatu prof. Longin Pastusiak.

Marszałek Senatu podkreślił, że współpraca parlamentarna między obu krajami układa się bardzo dobrze. Zaznaczył, że Polska i Węgry odniosły sukces przystępując jednocześnie do Unii Europejskiej. Prof. Pastusiak zapytał węgierskich parlamentarzystów, jak po wstąpieniu do UE widzą dalszą współpracę regionalną w ramach Grupy Wyszehradzkiej. W opinii marszałka należy tę współpracę pogłębiać, gdyż może ona przyczynić się do wzmocnienia pozycji państw tej grupy w Unii Europejskiej.

Zdaniem Gabora Harsa współpraca subregionalna w ramach UE jest obecnie jednym z najważniejszych zagadnień. Powiedział, że zdania w tej sprawie węgierskich polityków są podzielone: jedni uważają, że współpraca ta jest szkodliwa dla integracji z UE, inni - wręcz przeciwnie. Gabor Hars podkreślił, że już w Komisji Europejskiej ta współpraca ma miejsce między komisarzami państw Grupy Wyszehradzkiej. Węgierscy parlamentarzyści podkreślali, że wspólne działanie państw Grupy Wyszehradzkiej przynosi konkretne korzyści choćby w dziedzinie turystyki. Cztery państwa mają szansę zaistnieć na rynku azjatyckim czy amerykańskim, a w pojedynkę niczego by nie osiągnęły. Członkowie węgierskiej delegacji wyrazili nadzieję, że premierzy Polski i Węgier podpiszą oświadczenie wyszehradzkie, które da nowy wymiar współpracy czterech państw.