Wizyta ministra spraw zagranicznych Republiki Bułgarii

13 maja 2004 r. wizytę w Senacie RP złożył minister spraw zagranicznych Republiki Bułgarii Solomon Passy wraz z delegacją. Gości przyjął marszałek Longin Pastusiak.

Zdaniem marszałka, Polska i Bułgaria to kraje zaprzyjaźnione, które łączą wspólne interesy, współpraca w ramach NATO, a wkrótce zapewne i Unii Europejskiej. Polska - jak stwierdził marszałek Longin Pastusiak - po wejściu 1 maja do UE, nie zamknęła za sobą drzwi, oczekuje kolejnych państw we wspólnocie i Bułgaria powinna być jednym z pierwszych, które zostaną przyjęte.

W czasie spotkania wiele uwagi poświęcono obecności polskich i bułgarskich wojsk w Iraku. Marszałek poinformował, iż znaczny odsetek Polaków ma zastrzeżenia do naszej tam obecności. Rozmówcy rozważali zasady wycofywania wojsk sojuszniczych z Iraku i zgodnie stwierdzili, że powinno ono nastąpić po wypełnieniu misji - spełnieniu określonych zadań.

Solomon Passy podziękował za poparcie, jakiego Polska udzielił Bułgarii po wyroku trybunału w Libii, skazującego bułgarskie pielęgniarki i lekarzy na karę śmierci. Z uznaniem wyrażał się też o pomocy Polski w przygotowaniach do integracji Bułgarii ze strukturami europejskimi. Jak poinformował, Bułgaria ma do zamknięcia w negocjacjach z UE jeszcze cztery rozdziały i dąży, by jeszcze za prezydencji Irlandii podpisać umowę o przyłączeniu.

Marszałek Longin Pastusiak wskazał na potrzebę intensyfikacji stosunków dwustronnych między naszymi państwami, zwłaszcza w takich sferach jak gospodarka, gdzie wymiana handlowa jest znacznie poniżej potencjału obu krajów, współpraca regionalna i samorządowa, a także parlamentarna. Senat RP - zapewnił marszałek - jest otwarty nie tylko na kontakty z senatami innych państw, ale również parlamentami jednoizbowymi.

Marszałek podziękował za zaproszenie do złożenia wizyty w parlamencie Bułgarii.