Wizyta prezydenta Turcji

We wtorek 1 czerwca 2004 r. wizytę w Senacie RP złożył prezydent Turcji Ahmet Necdet Sezer . Prezydenta wraz z delegacją przyjął marszałek Senatu prof. Longin Pastusiak. W spotkaniu uczestniczyła senator Maria Berny.

Marszałek Senatu podkreślił, że Polska będzie wspierała dążenia Turcji do Unii Europejskiej. "Jesteśmy dopiero od miesiąca członkiem UE, ale nie zamierzamy zamykać drzwi przed Turcją" - powiedział L. Pastusiak. Zdaniem marszałka stosunki między Polską i Turcją układają się bardzo dobrze. Marszałek, jako opiekun Polonii i Polaków za granicą, podziękował prezydentowi za stworzenie dobrych warunków Polakom zamieszkałym w Turcji, a także za opiekę nad muzeum Adama Mickiewicza w Stambule.

Prezydent Ahmet Necdet Sezer podkreślił, że Polskę i Turcję łączą 600-letnie stosunki, których podstawą jest przyjaźń. Dodał, że oba narody w trudnych dla siebie czasach wspierały się i wyraził nadzieję, że nadal tak będzie. Według prezydenta rozwój kontaktów międzyparlamentarnych jest bardzo korzystny i przyniesie w przyszłości efekty, ale jeszcze bardziej pożądany jest rozwój kontaktów polsko-tureckich na płaszczyźnie forów międzynarodowych takich jak: Rada Europy, Parlamentarne Zgromadzenie NATO.