Wizyta przewodniczącego brytyjskiej Izby Gmin

W środę 2 czerwca 2004 r. wizytę w Senacie RP złożył Michael Martin przewodniczący brytyjskiej Izby Gmin. Przewodniczącego wraz z delegacją przyjęła wicemarszałek Senatu Jolanta Danielak.

Wicemarszałek Danielak podziękowała rządowi, parlamentowi i społeczeństwu brytyjskiemu za wsparcie naszych aspiracji do Unii Europejskiej. Podkreśliła, że polskie społeczeństwo z uznaniem przyjęło decyzję Wielkiej Brytanii o otwarciu jej rynku pracy dla Polaków i za stwarzanie równych szans krajom wstępującym do Unii. Dodała, że Wielka Brytania w Polsce postrzegana jest jako dobry partner. Wicemarszałek podkreśliła, że teraz Polska przygotowuje się do wyborów do Parlamentu Europejskiego, ale wszystko wskazuje na to, że będzie niska frekwencja wyborcza. W jej ocenie dowodzi to, że Polacy bardziej interesują się sprawami krajowymi i nadal parlament krajowy będzie pełnił bardzo ważną rolę.

Przewodniczący Izby Gmin zgodził się z wicemarszałek, że parlament narodowy powinien być najważniejszą ostoją demokracji. "Rządy zmieniają się, a na parlamentach narodowych opiera się idea demokracji" - powiedział. Dlatego, jego zdaniem, parlamenty narodowe powinny rosnąć w siłę. Według Michaela Martina frekwencja w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Wielkiej Brytanii osiągnie 25 - 30 proc., natomiast w wyborach krajowych zazwyczaj wynosi ok. 50 -60 proc. Przewodniczący podkreślił, że nakładanie obowiązku uczestniczenia w wyborach na społeczeństwo jest wbrew brytyjskiej tradycji, dlatego raczej politycy poszukują zachęt dla wyborców, zastanawiają się nad nowymi metodami głosowania. Przewodniczący zaznaczył, że ważna jest przyszłość, ale nie należy zapominać o historii i o związkach łączących oba kraje. Dodał, że Wielkiej Brytanii zależy na tym, by Polska odniosła sukces na arenie europejskiej i tego Polakom życzy.