Wizyta przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej

9 czerwca 2004 r. marszałek Senatu RP Longin Pastusiak gościł w Senacie, przebywającego z oficjalną wizytą w Polsce, przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej Hu Jintao. W spotkaniu uczestniczyła wicemarszałek Jolanta Danielak.

Prezydent Hu Jintao przypomniał ubiegłoroczna wizytę marszałka Senatu RP w Chinach i podkreślił, że przyczyniła się ona do ożywienia współpracy parlamentarnej między Polską i Chinami, a także ożywienia współpracy między przedsiębiorcami obu krajów.

Marszałek Longin Pastusiak stwierdził, że obecna wizyta prezydenta Chin w Polsce ma wymiar historyczny nie tylko dlatego, że jest pierwszą wizytą głowy państwa chińskiego w naszym kraju, ale także ze względu na podpisane oświadczenie oraz liczne zawarte porozumienia o partnerskiej współpracy w różnych dziedzinach.

Prezydent Chin przypomniał, że w 2004 roku mija 55 lat od nawiązania stosunków dyplomatycznych między naszymi państwami, podkreślił, że Polska jest dla Chin ważnym partnerem polityczny i gospodarczym w środkowo-wschodniej Europie. Określił zasady współpracy, jakimi Chiny zamierzają się kierować. Opowiedział się za partnerstwem, wzajemnymi korzyściami, poszanowaniem różnicy poglądów.

Hu Jintao wysoko ocenił współpracę parlamentarną i jej wpływ na stosunki międzynarodowe, na współpracę gospodarczą. Jego zdaniem, kontakty parlamentarne są ważnym elementem dyplomacji.

Marszałek Longin Pastusiak podkreślił, że Polska docenia wkład Chin w politykę międzynarodową, z uznaniem odniósł się do zaproponowanych zasad współpracy bilateralnej.

Marszałek zwrócił uwagę na przemiany jakie dokonały się w świecie w ciągu ostatnich kilkunastu lat i potrzebę stworzenia nowego ładu światowego dla utrzymania pokoju. Wysoko ocenił udział Chin w stabilizacji sytuacji międzynarodowej na Półwyspie Koreańskim.