Wizyta ministra spraw zagranicznych Autonomii Palestyńskiej

W środę 23 czerwca 2004 r.. wizytę w Senacie RP złożył Nabeel A. R. Shaath minister spraw zagranicznych Autonomii Palestyńskiej. Delegację Palestyny przyjął marszałek Senatu prof. Longin Pastusiak. W spotkaniu uczestniczył senator Zbigniew Kulak.

Marszałek Pastusiak podkreślił, że Polska i Palestyna od wielu lat utrzymują dobre kontakty polityczne. Zaznaczył, że w Polsce, w tym czasie dużo się zmieniło, natomiast nie widać postępu w rozwiązaniu konfliktu palestyńskiego. "Polska jest za pokojowym rozwiązaniem konfliktu i pokojowym współżyciem suwerennych państw: Palestyńskiego i Izraelskiego" - powiedział marszałek. Dodał, że mamy dobre stosunki z Izraelem i Autonomią Palestyńską, a w związku z tym moglibyśmy wnieść swój wkład w rozwiązanie konfliktu na Bliskim Wschodzie. L. Pastusiak zadeklarował gotowość takiej pomocy i prosił gościa o sugestie w tej sprawie.

Minister spraw zagranicznych Autonomii Palestyńskiej poinformował o ostatnich działaniach zmierzających do porozumienia palestyńsko-izraelskiego, ożywieniu pokojowej inicjatywy "Czterech" (ONZ, UE, USA , Rosja) i o dużej roli, jaką w procesie pokojowym odgrywa Egipt. Nabeel A. R. Shaath powiedział, że Autonomia Palestyńska akceptuje ten nowy plan działań i rodzi się nadzieja na rozwiązanie konfliktu. Zdaniem ministra Polska może odegrać dużą rolę w rozwiązaniu konfliktu palestyńsko-izraelskiego. Podkreślił, że Polska ma duże doświadczenie w uczestniczeniu w misjach pokojowych i w tym zakresie mogłaby pomóc w rozwiązaniu konfliktu, ponadto jako państwo, które ma dobre kontakty ze stronami konfliktu mogłaby gościć zespoły palestyńskie i izraelskie na rozmowach, może aktywnie uczestniczyć w inicjatywie "Kwartetu", chętnie też Palestyńczycy skorzystają z doświadczeń Polski w odbudowie kraju, a także budowaniu stosunków sąsiedzkich po rozwiązaniu konfliktu. Zaproponował powołanie wspólnej komisji polsko-palestyńskiej, która zajęłaby się sprawami politycznymi, legislacyjnymi itp.