Wizyta prezydenta Republiki Libańskiego

6 lipca 2004 r. wizytę w Senacie RP złożył prezydent Republiki Libańskiej Emile Lahoud wraz z delegacją. Gości przyjął marszałek Longin Pastusiak.

Marszałek przypomniał wizytę delegacji polskiego Senatu w Libanie w styczniu br. Podkreślił, że kontakty między Senatem RP i parlamentem Libanu utrzymywane są od wielu lat. W Polsce oczekiwana jest wizyta przewodniczącego libańskiego parlamentu Nabiha Berri. Marszałek Longin Pastusiak wyraził opinię, iż współpraca parlamentów jest ważnym uzupełnieniem dyplomacji międzynarodowej.

Marszałek Longin Pastusiak poinformował gości o roli jaką sprawuje polski Senat wobec Polonii. Zainteresował się jak Liban mający liczną i znaczącą w świecie diasporę utrzymuje więzi ze swoimi rodakami.

Prezydent Emile Lahoud wysoko ocenił stosunki polsko-libańskie. Jego zdaniem Liban może torować Polsce drogę do współpracy z państwami Bliskiego Wschodu, liczy też, że Polska ułatwi jego państwu współpracę z Unią Europejską. Obaj rozmówcy byli zgodni, że wymiana handlowa między naszymi państwami powinna się rozwijać, obecny jej poziom nie zadawala żadnej strony.

Prezydent Emile Lahoud omówił też formy współpracy Libanu z diasporą, przedstawił zasady wydawania kart identyfikacyjnych i uprawnienia jakie ona daje osobom pochodzenia libańskiego, którzy ją otrzymują. Zadeklarował gotowość dzielenia się doświadczeniami w tej kwestii z polskim Senatem.

Marszałek Longin Pastusiak podziękował prezydentowi za opiekę nad naszymi rodakami mieszkającymi w Libanie.