Wizyta prezydenta Republiki Armenii

W poniedziałek 6 września 2004 r. wizytę w Senacie RP złożył prezydent Republiki Armenii Robert Koczarian. Delegację przyjął wicemarszałek Senatu Ryszard Jarzembowski.

Wicemarszałek R. Jarzembowski wyraził zadowolenie z rozwoju stosunków między parlamentami obu krajów. Podkreślił, że współpraca ta układa się dobrze zwłaszcza w czasie obecnej prezydentury w Armenii.

Prezydent Koczarian zaznaczył, że Armenia jest obecnie na etapie tworzenia instytucji demokratycznych i w związku z tym interesował się strukturami demokratycznymi w Polsce, systemem partyjnym i modelem wyborów.

Wicemarszałek Jarzembowski przedstawił historię Senatu, jego rolę w systemie demokratycznym, sposób wyborów do Senatu i różnice między Sejmem a Senatem. Przybliżył gościom ideę dwuizbowego parlamentu. Mówił także o ewolucji systemu partyjnego w Polsce i problemach związanych z tworzeniem koalicji. Prezydent wyraził zaniepokojenie, że demokracja w Armenii będzie podążała w tym samym kierunku, co będzie sprzyjało tworzeniu licznych partii i problemom z wyłanianiem rządzącej koalicji. Dodał, że, jego zdaniem, kwestię tę najlepiej rozwiązano w Grecji, gdzie partia, która wygrywa stanowi większość w parlamencie. Armenia chciałaby skorzystać z polskich doświadczeń w transformacji gospodarczej i dostosowywaniu prawa do norm unijnych.

Wicemarszałek Jarzembowski wyraził nadzieję, że dobre stosunki parlamentarne przyczynią się do ożywienia już wkrótce stosunków gospodarczych i towary z Armenii będzie można kupować w polskich sklepach.