Wizyta wiceprezydenta Republiki Południowej Afryki

We wtorek 14 września 2004 r.. wizytę w Senacie RP złożył wiceprezydent Republiki Południowej Afryki Jacob Gedleyihlekisa Zuma. Wiceprezydenta wraz z delegacją przyjął

Wicemarszałek Senatu podkreślił, że Polska utrzymuje przyjazne stosunki z RPA. Podziękował za stworzenie bardzo dobrych warunków Polakom, którzy osiedlili się w Republice Południowej Afryki. Wicemarszałek powiedział, że Polska zainteresowana jest dalszym rozwojem współpracy z RPA, zwłaszcza gospodarczej. Wyraził nadzieję, że ta wizyta wpłynie na ożywienie i intensyfikację współpracy.

Wiceprezydent Jacob Gedleyihlekisa Zuma pogratulował Polsce przystąpienia do Unii Europejskiej i wspaniałych obchodów 60 rocznicy Powstania Warszawskiego. Podkreślił, że w RPA niedawno obchodzono 10 rocznicę wolności i demokracji. Powiedział, iż w jego delegacji uczestniczy wielu ministrów, którzy właśnie prowadzą rozmowy nt. współpracy z Polską w różnych dziedzinach.

Wicemarszałek R. Jarzembowski zaznaczył, że uczestnictwo Polski w UE nie oznacza, że skoncentrujemy się jedynie na kontaktach z państwami członkowskimi. Przeciwnie, mamy nadzieję, że będąc w unijnych strukturach szerzej otworzymy się na kontakty z całym światem, w tym także z państwami Afryki.