Wizyta ministra spraw zagranicznych Republiki Mołdowy

W poniedziałek 20 września 2004 r. wizytę w Senacie RP złożył Andriej Stratan minister spraw zagranicznych Republiki Mołdowy. Ministra wraz z delegacją przyjął marszałek Senatu prof. Longin Pastusiak. W spotkaniu uczestniczył senator Andrzej Wielowieyski.

Marszałek Senatu zaznaczył, że w stosunkach między Polską a Mołdową nie ma żadnych problemów. Marszałek podziękował za stworzenie Polakom, żyjącym w Mołdowie warunków do kultywowania polskości. Zwrócił się do ministra o wsparcie organizacji Polaków w Mołdowie.

Minister Andriej Stratan podkreślił, że dla Republiki Mołdowy jest bardzo ważne wsparcie ich unijnych aspiracji. Integracja z UE jest głównym celem Mołdowy. Minister odwiedza państwa UE właśnie w celu uzyskania wsparcia dla tych aspiracji. Bardzo ważne dla Mołdowy jest stanowisko Polski w tej sprawie. Jego zdaniem główną przeszkodą w rozwoju Mołdowy jest konflikt naddniestrzański. W jego opinii Mołdowa najczęściej jest osamotniona w swoich dążeniach.

Marszałek Senatu powiedział, że Republika Mołdowy powinna swoją sytuacją zainteresować opinię międzynarodową. Zaproponował, by delegacja Mołdowy przygotowała projekt rezolucji w tej sprawie i polska delegacja chętnie przedstawi tę rezolucję na najbliższym zgromadzeniu parlamentarnym NATO w Wenecji jeszcze w tym roku.