Wizyta delegacji Senatu Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego

W poniedziałek 20 września 2004 r.. wizytę w Senacie RP złożyła delegacja Senatu Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego z przewodniczącym Zaidem Al-Rifaim. Gości przyjął marszałek Senatu prof. Longin Pastusiak. W spotkaniu uczestniczył wicemarszałek Senatu Kazimierz Kutz i senator Andrzej Wielowieyski.

Marszałek L. Pastusiak zaznaczył, że wizyta przypada w 40 rocznicę ustanowienia stosunków dyplomatycznych polsko-jordańskich. Dodał, iż te stosunki ostatnio są bardzo intensywne, niedawno na zaproszenie prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego gościł w Polsce król Jordanii. Wyraził nadzieję, ze ta wizyta przyczyni się do ożywienia stosunków parlamentarnych między obu państwami.

Przewodniczący Zaid Al-Rifa'i pogratulował Polsce przystąpienia do Unii Europejskiej. Wyraził przekonanie, że to będzie jeszcze jedna płaszczyzna współpracy miedzy obu krajami. Wyraził nadzieję, iż dzięki tej wizycie możliwa będzie wymiana doświadczeń w kwestiach ustawodawczych. W opinii Zaid'a Al-Rifa'i rośnie rola drugich izb parlamentów na świecie. Rola senatów nie sprowadza się do funkcji ustawodawczych i kontrolnych, ale utwierdza zasady, na których zasadza się państwo. Ponadto senaty powinny angażować się do eliminowania konfliktów na świecie, do utrwalania pokoju w regionach. Wyraził przekonanie, że Polska jest szczególnie predestynowania do pełnienia takiej roli i jako członek UE mogłaby pośredniczyć między światem arabskim a Europą, miedzy Wschodem a Europą.

Według marszałka przynależność Polski do UE będzie sprzyjała współpracy polsko-jordańskiej. Podkreślił też, że Polska sprzyja wszelkim inicjatywom pokojowym na Bliskim Wschodzie.

W opinii przewodniczącego Senatu jordańskiego proces pokojowy na Bliskim Wschodzie nabierze tempa dopiero po wyborach prezydenckich w USA, bo impuls wszelkim działaniom pokojowym nadają Stany Zjednoczone. Jego zdaniem przeszkodą w procesie pokojowym jest kierownictwo Palestyny i Izraela. Przewodniczący podkreślił, że nie można dopuścić do militarnego rozstrzygnięcia tego konfliktu. Dodał, iż docenia zaangażowanie się Polski w Iraku, bo tylko siły międzynarodowe mogą przyczynić się do uspokojenia sytuacji.

Marszałek Pastusiak podkreślił, że do dynamizacji stosunków polsko-jordańskich przyczyniłoby się powołanie ambasady Jordanii w Polsce oraz podpisanie konwencji konsularnej.

Przewodniczący powiedział, że popiera otwarcie tej ambasady w Polsce i zapewnił, że senatorowie będą wywierać taką presję na rząd. Ze swojej strony, dla zacieśnienia współpracy, zaproponował powołanie grupy parlamentarnej polsko-jordańskiej w Senatach obu krajów.