Wizyta premiera Republiki Czeskiej

W środę 22 września 2004 r. wizytę w Senacie RP złożył premier Republiki Czeskiej Stanislav Gross. Delegację przyjął marszałek Senatu prof. Longin Pastusiak. W spotkaniu uczestniczył senator Zbigniew Kulak.

Marszałek Senatu pogratulował premierowi Republiki Czeskiej objęcia tego stanowiska oraz stanowiska szefa partii socjaldemokratycznej. Podkreślił, że stosunki między obu krajami układają się dobrze.

Premier Stanislav Gross zaznaczył, że relacje między Polską i Czechami są bardzo ważne. Jego zdaniem Polska jest jednym z najważniejszych partnerów politycznych i gospodarczych Czech. Dodał, że priorytetem jest współpraca regionalna w ramach grupy Wyszehradzkiej. Wyraził nadzieję, że Polska i Czechy będą współpracować na forum UE. Premier Czech poinformował, że Czesi przygotowują się do referendum w sprawie przyjęcia Traktatu Konstytucyjnego. Przewiduje, że odbędzie się ono na początku 2006 r., choć konstytucja Republiki Czeskiej nie nakazuje przeprowadzenia takiego referendum. Pytał marszałka o stanowisko Polski w sprawie przyjęcia Turcji do UE.

Marszałek powiedział, że Polska opowiada się za przystąpieniem Turcji

do UE. Podkreślił, że Turcja czeka już w przedsionku Europy 41 lat, a ostatnio pod rządami islamskiej partii przeprowadziła szereg reform. Dodał, że z pewnością ten proces potrwa ok. 10 lat, ale jest w interesie UE, by Turcja się w niej znalazła. Marszałek przyznał, że bardzo ważna jest współpraca Polski i Czech w ramach grupy Wyszehradzkiej i podkreślił, że jedynie jej umacnianie może przeciwstawić się próbom osłabiania tej grupy. O tym, że współpraca regionalna po wstąpieniu do UE ma głęboki sens świadczy chociażby przykład krajów Beneluksu. Marszałek podziękował premierowi za stworzenie dobrych warunków Polakom mieszkającym w Czechach. Prosił o życzliwe wsparcie ustawy edukacyjnej, którą rozpatruje czeski parlament, a która dotyczy szkolnictwa mniejszości narodowych.