Wizyta premiera Republiki Estońskiej

W środę 29 września 2004 r. wizytę w Senacie RP złożył Juhan Parts premier Republiki Estońskiej. Delegację przyjął marszałek Senatu prof. Longin Pastusiak. W spotkaniu uczestniczył senator Władysław Mańkut.

Marszałek Senatu podkreślił, że stosunki polsko-estońskie układają się bardzo dobrze, jest pełna zgodność celów strategicznych. Najważniejsze cele oba kraje osiągnęły: są w NATO i UE. Marszałek zaznaczył, że wizyta premiera Estonii jest wydarzeniem precedensowym, gdyż jest to pierwsza wizyta premiera tego kraju od czasu odzyskania przez Estonię niepodległości. Dodał, że kontakty między obu krajami są ożywione na szczeblu prezydenckim i ministerialnym, a także rozwija się dobrze współpraca parlamentarna polsko-estońska.

Premier Estonii powiedział, że konieczna jest jeszcze lepsza współpraca w ramach Unii Europejskiej, przede wszystkim w kwestiach gospodarczych. Oba kraje, zdaniem premiera, mają podobne problemy natury ekonomicznej i politycznej, a w związku z tym - zbieżne wizje rozwoju UE.

Premier Juhan Parts zainteresowany był kwestią rozwoju stosunków transatlantyckich i relacji Polski z USA i UE. Pytał także o stosunki Polski i Zjednoczonej Europy z Rosją. Według niego należałoby wypracować bardziej spójną politykę UE wobec Wschodu. Dodał, że niezwykle istotne jest, by żaden kraj nie zdominował politycznie i gospodarczo pozostałych członków UE.

"Mimo, że Polska jest postrzegana jako europejski sojusznik USA stara się zachować równowagę w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi i UE" - powiedział marszałek. Dodał, iż z Europą Polska jest związana historycznie, kulturowo i ekonomicznie. USA jest zaangażowana gospodarczo niemal we wszystkich krajach europejskich. Zdaniem marszałka konieczne jest utrzymywanie dobrych stosunków z Rosją, a w tym celu wszystkie kraje powinny wspierać procesy demokratyczne w tym kraju, dążyć do zapewnienia stabilizacji i utrzymywania aktywnych stosunków Unii z Rosją.

Marszałek podziękował premierowi za stwarzanie Polakom żyjącym w Estonii warunków do kultywowania polskości .