Wizyta przewodniczącego Senatu Filipin

W środę 6 października2004 r. oficjalną wizytę w Senacie RP złożył Franklin M. Drilon przewodniczący Senatu Filipin. Delegację przyjęła wicemarszałek Senatu Jolanta Danielak.

Wicemarszałek Jolanta Danielak zapewniła gości, że Polska z uwagą śledzi wydarzenia na Filipinach i przemiany demokratyczne, jakie zachodzą w tym kraju od 1986 r. Wskazała na podobieństwo zmian politycznych w Polsce i na Filipinach. Według niej powinno to sprzyjać nawiązaniu lepszej współpracy między obu krajami.

Przewodniczący Senatu Filipin dodał, że oba narody mają wiele wspólnego; podobne tradycje i wyznanie. Ok. 90 proc. Filipińczyków jest katolikami. Podkreślił, że przemiany demokratyczne w Polsce stanowią wzorzec dla innych państw. Według Franklina Drilona między Filipinami a Polską rysuje się wiele płaszczyzn współpracy. Wyraził przekonanie, że ta wizyta zapoczątkuje kontakty polsko-filipińskie na różnych szczeblach.

Według wicemarszałek J. Danielak niezwykle ważne jest, by kontakty między elitami politycznymi doprowadziły do kontaktów między społeczeństwami obu krajów, a wreszcie do współpracy gospodarczej. Dodała, że potencjał gospodarczy jest po obu stronach bardzo duży. Podkreśliła, że Polska od momentu przystąpienia do Unii jest jeszcze atrakcyjniejszym partnerem gospodarczym.