Wizyta wicepremiera, ministra spraw zagranicznych Izraela

W środę 13 października 2004 r. wizytę w Senacie RP złożył Silvan Shalom, wicepremier, minister spraw zagranicznych Izraela. Delegację przyjął marszałek Senatu prof. Longin Pastusiak. W spotkaniu uczestniczył senator Zbigniew Kulak.

Marszałek przekazał wicepremierowi wyrazy współczucia z powodu śmierci izraelskich turystów w Egipcie, którzy zginęli na skutek ataku terrorystycznego. Według marszałka ten zamach świadczy o tym, że terroryzm jest problemem globalnym. L. Pastusiak podkreślił, że stosunki polsko-izraelskie układają się bardzo dobrze i nie tylko na płaszczyźnie politycznej. Ta współpraca jest dobra w dziedzinie przemysłu obronnego, w dziedzinie kultury. Wzajemne relacje na różnych płaszczyznach reguluje 25 układów i porozumień dwustronnych. Według marszałka należałoby zastanowić się nad zmianą wizerunku Polski w Izraelu tak, by Polska nie była postrzegana jedynie przez pryzmat tragicznej historii Żydów w Polsce.

Wicepremier Silvan Shalom podkreślił, że wizerunek Polski w Izraelu jest bardzo dobry; trzech premierów pochodziło z Polski. "Polska jest nam krajem bliskim, bo nasza kultura jest zakorzeniona w kulturze polskiej, wielu młodych ludzi podróżuje do Polski" - powiedział Shalom. Zgodził się jednak z marszałkiem, że należy prowadzić działania edukacyjne, promocyjne pokazujące, że Polska to nie tylko holokaust, obozy koncentracyjne, ale 800 lat historii Żydów w Polsce. "Chcemy rozwijać współpracę w dziedzinie nauki, zaawansowanych technologii, tak, by młodzi ludzie wiedzieli, że Polska to nie tylko tragiczne wydarzenia" - powiedział wicepremier.

Marszałek Pastusiak wyraził przekonanie, że przystąpienie Polski do UE będzie sprzyjało rozwojowi stosunków polsko-izraelskich. Polska chce się włączyć do dialogu europejskiego dotyczącego Bliskiego Wschodu - podkreślił marszałek. Dodał, że konflikt izraelsko-palestyński jest jądrem całego konfliktu bliskowschodniego. Zaznaczył, że Polska będzie sprzyjała wszelkim inicjatywom pokojowym na Bliskim Wschodzie, bo według Pastusiaka jedynie na drodze pokojowej można rozwiązać konflikt izraelsko-palestyński.

Zdaniem wicepremiera Izraela Europa powinna odegrać decydującą rolę w procesie pokojowym na Bliskim Wschodzie.