Wizyta Dyrektora Generalnego Międzynarodowego Biura Pracy

We wtorek 19 października 2004 r. wizytę w Senacie RP złożył Juan Somavia Dyrektor Generalny Międzynarodowego Biura Pracy. Delegację przyjął wicemarszałek Senatu Ryszard Jarzembowski.

Wicemarszałek podkreślił, że współpraca Polski z MOP układa się bardzo dobrze. Podziękował Dyrektorowi Generalnemu MBP za realizowane w ostatnim czasie w Polsce programy Międzynarodowej Organizacji Pracy dostosowujące Polskę do członkostwa w UE. Dodał, że to dzięki osobistemu zaangażowaniu Juana Somavii MOP stała się organizacją tak otwartą na problemy społeczne. Wicemarszałek zapytał dyrektora o jego wrażenia z pobytu w Polsce.

Według Juana Somavii Polska przechodzi jednocześnie przez trzy skomplikowane procesy tj.: proces transformacji ustrojowej, proces globalizacji i przystosowania do Unii Europejskiej. "To bardzo trudne i dlatego Polska powinna stworzyć taki model dialogu społecznego, w którym udział wezmą wszystkie zainteresowane strony, tak, by wypracować szansę na przyszłość dla Polski" - powiedział Somavia. Dodał, że Polska zdobyła szacunek świata, przez to jak walczyła o wolność, ale teraz musi znaleźć równowagę między polityką, ekonomią i sprawami społecznymi tak, by ludzie znaleźli pracę. W jego opinii tylko dialog społeczny i zgoda społeczna może pomóc znaleźć rozwiązanie na przyszłość. Podkreślił, że wszędzie tam, gdzie zwalczono wielkie bezrobocie prowadzono inną politykę, ale metodologia była ta sama - dialog.

Wicemarszałek R. Jarzembowski zwrócił się do Dyrektora Generalnego o to, by MOP sprzyjał likwidacji barier w zatrudnianiu młodych Polaków za granicą. Poruszył ponadto kwestię zwiększenia zatrudnienia polskich obywateli w MBP. Według R. Jarzembowskiego pozwoliłoby to na przybliżenie polskich problemów tej organizacji, a nam przysporzyło ludzi, którzy poznaliby sposoby radzenia sobie z takimi problemami.