Wizyta przewodniczącej parlamentu Republiki Mołdowy

We wtorek 26 października 2004 r. wizytę w Senacie RP złożyła Eugenia Ostapciuc przewodnicząca parlamentu Republiki Mołdowy. Delegację przyjęła wicemarszałek Senatu Jolanta Danielak.

Wicemarszałek Danielak podkreśliła, że Polska od momentu powstania Republiki Mołdowy popiera przemiany gospodarcze i aspiracje tego kraju we wszystkich kwestiach.

Przewodnicząca parlamentu Republiki Mołdowy podziękowała za dotychczasową życzliwość Polski i podkreśliła, że teraz w okresie przemian Mołdowa potrzebuje wsparcia gospodarczego i politycznego. Dodała, że priorytetem Mołdowy jest obecnie stowarzyszenie z Unią Europejską i wyraziła przekonanie, że Polska może dopomóc w osiągnięciu tego statusu. Powiedziała, że Mołdowa ma jeszcze bardzo dużo do zrobienia w dziedzinie gospodarki i wyraziła wdzięczność, że Polscy przedsiębiorcy inwestują w Mołdowie.

Zdaniem J. Danielak przyjaźń między narodami powinna mieć podłoże we współpracy gospodarczej. Zaproponowała, by rozwijać współpracę między małymi i średnimi przedsiębiorstwami obu krajów, jednak potrzebne są uregulowania prawne dotyczące m.in. gwarancji bankowych, bezpieczeństwa finansowego inwestycji i to jest zadanie dla parlamentów. Pokonać te przeszkody pomogą dobre stosunki polityczne. Wicemarszałek poruszyła także sprawę Polonii żyjącej w Mołdowie. Podziękowała za pozytywny stosunek władz do mniejszości narodowych, za to, że bez przeszkód mogą działać polskie organizacje i szkoły podstawowe. Dodała, że istnieje pilna potrzeba otwarcia polskiej szkoły średniej w Kiszyniowie i prosiła przewodniczącą parlamentu o poparcie tych starań.

Obie panie rozmawiały także nt. udziału kobiet w życiu politycznym i zgodziły się, że ciągle jeszcze kobiety są za mało aktywne i dlatego konieczne są uregulowania prawne takie jak ustawa o równym statusie kobiet i mężczyzn.