Wizyta prezydenta Serbii i Czarnogóry

9 listopada 2004 r. wizytę w Senacie RP złożył prezydent Serbii i Czarnogóry Svetozar Marović wraz z delegacją. Gości przyjął wicemarszałek Ryszard Jarzembowski.

Wicemarszałek wyraził przekonanie, że wizyta prezydenta Serbii i Czarnogóry jest otwarciem nowego etapu w kontaktach między naszymi państwami i sprzyjać będzie ożywieniu współpracy parlamentarnej, politycznej, gospodarczej a także kulturalnej.

Prezydent Svetozar Marović podkreślił, iż celem jego wizyty w naszym kraju jest zaktywizowanie współpracy Serbii i Czarnogóry z Polską. Jak stwierdził, polskie doświadczenia w procesie integracji ze strukturami europejskimi mają ogromną wartość i jego kraj chętni z nich skorzysta. Prezydent - deklarując się jako zwolennik parlamentu dwuizbowego - interesował się też relacjami między polskim Sejmem i Senatem, ordynacjami wyborczymi do obu izb polskiego parlamentu, uprawnieniami Senatu.

Wicemarszałek Ryszard Jarzembowski poinformował o istnieniu w polskim parlamencie Grupy Parlamentarnej Polsko Bałkańskiej i zapewnił o gotowości dzielenia się naszymi doświadczeniami dotyczącymi wdrażania standardów Unii Europejskiej. Omawiając prawa i obowiązki Senatu, wicemarszałek podkreślił rolę jaką Senat pełni wobec Polonii i Polaków za granicą. Wicemarszałek przypomniał, że w Serbii i Czarnogórze mieszka około tysiąca naszych rodaków i podziękował za unormowanie sytuacji prawnej serbskiej Polonii.//