Wizyta prezydenta Republiki Słowackiej

W czwartek 18 listopada 2004 r.. wizytę w Senacie RP złożył prezydent Republiki Słowackiej Ivan Gaszparovicz. Delegację przyjął marszałek Senatu prof. Longin Pastusiak. W spotkaniu uczestniczył senator Władysław Bułka.

Marszałek Pastusiak podkreślił, że stosunki polsko-słowackie rozwijają się dynamicznie na wszystkich płaszczyznach. Zaznaczył, że wymiana gospodarcza ze Słowacją jest niewiele mniejsza niż z USA.

Według prezydenta Słowacji współpraca polsko-słowacka układa się bardzo dobrze, ale są obszary, które można jeszcze wypełnić. Zdaniem prezydenta Gapszarovicza należy zacieśnić współpracę w zakresie polityki zagranicznej. Dodał, że jest to niezwykle istotne, by Polska i Słowacja prezentowały podobne stanowisko w polityce zagranicznej, co może mieć wpływ na politykę europejską i światową. Zwłaszcza członkostwo w UE daje nowy wymiar współpracy między obu krajami i uzasadnia istnienie Grupy Wyszehradzkiej - uważa Gaszparovicz. Natomiast współpraca gospodarcza Polski i Słowacji, według prezydenta, powinna się rozwijać w ramach małych i średnich przedsiębiorstw.

Marszałek przyznał, że istnienie Grupy Wyszehradzkiej ma głęboki sens, bo grupy regionalne i subregionalne znakomicie funkcjonują w ramach UE. Zdaniem marszałka kraje Grupy Wyszehradzkiej mają wspólne interesy i powinny ich bronić na forum UE, nie rywalizować ze sobą, ale z pozostałymi członkami Unii o fundusze. Marszałek podkreślił, że Senat jest opiekunem polskiej diaspory. Podziękował prezydentowi za to, że nasi rodacy zamieszkali w Słowacji korzystają ze wszystkich przywilejów należnych mniejszościom narodowym i poprosił prezydenta o pomoc polskim klubom na Słowacji w zdobyciu siedziby.