Wizyta przewodniczącego parlamentu Republiki Azerbejdżańskiej

W środę 26 stycznia 2005 r. wizytę w Senacie RP złożył Murtuz Aleskerow przewodniczący parlamentu Republiki Azerbejdżańskiej. Delegację przyjęła wicemarszałek Senatu Jolanta Danielak. W spotkaniu uczestniczyła senator Irena Kurzępa.

Wicemarszałek Jolanta Danielak zapewniła delegację Azerbejdżanu, że Polska jest gotowa do współpracy politycznej, gospodarczej i kulturalnej z Azerbejdżanem. Podkreśliła, że Polska i Polacy są zainteresowani w pokojowym rozstrzygnięciu konfliktu między Azerbejdżanem i Armenią. Dodała, że w Polsce z podziwem śledzimy jak Azerbejdżan buduje swoją pozycję w regionie, układa stosunki z sąsiadami i z krajami europejskimi. Wyraziła zadowolenie, że oba kraje znalazły się w koalicji antyterrorystycznej. W opinii wicemarszałek dobrym kontaktom politycznym powinien towarzyszyć wzrost wymiany gospodarczej i teraz przyszedł czas na bezpośrednie kontakty między przedsiębiorcami, inwestorami.

Przewodniczący parlamentu Azerbejdżanu podkreślił, że Azerbejdżanowi bardzo zależy na dobrych kontaktach z Polską. Od 6 miesięcy Azerbejdżan ma swojego ambasadora w Polsce. W związku z tym wyraził nadzieję, że kontakty handlowe, gospodarcze i kulturalne będą się rozwijały intensywniej. Zapowiedział, że w marcu tego roku przybędzie do Polski z wizytą prezydent Azerbejdżanu. Poinformował, że w Azerbejdżanie będą realizowane trzy wielkie inwestycje: budowa gazociągu, rurociągu naftowego i odbudowa przemysłu bawełnianego. Podkreślił, że chętnie widzieliby polskich inwestorów w Azerbejdżanie.

Powiedział, że obecnie celem jest przywrócenie jedności terytorialnej Azerbejdżanu. Wyraził nadzieję, że przy poparciu instytucji międzynarodowych wkrótce ta sprawa zostanie rozwiązana. Delegacja przybyła do Polski na obchody 60 rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau.