Wizyta przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego NATO

We wtorek 1 lutego 2005 r. wizytę w Senacie RP złożył Pierre Lellouche przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego NATO. Delegację przyjął marszałek Senatu prof. Longin Pastusiak. W spotkaniu wzięli udział posłowie i senatorowie - członkowie polskiej delegacji do ZP NATO.

Rozmowę zdominowała "pomarańczowa rewolucja" na Ukrainie, priorytety Zgromadzenia Parlamentarnego NATO w trakcie prezydencji Pierre'a Lelloucha, a także zbliżająca się wizyta prezydenta USA w Brukseli.

Przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego NATO podziękował Polsce i Polakom za to, co zrobili w ostatnim czasie dla Ukrainy. "Polska była głosem Europy, w czasie gdy serce demokracji biło na Ukrainie, a inne kraje europejskie okazywały dalece idącą wstrzemięźliwość" - powiedział Lelluche. Zdaniem marszałka Senatu Longina Pastusiaka Polska na Ukrainie odniosła dwa sukcesy: przyczyniła się do złagodzenia napięcia i sprawiła, że Ukrainą zainteresowały się pozostałe kraje europejskie. Senator Maria Berny dodała, że sukcesem Polski jest także to, że Polacy potrafili się wznieść ponad złe doświadczenia, jakie mieli w przeszłości z Ukrainą. Demokracja okazała się większą wartością niż narodowe urazy. Poseł Paweł Graś podkreślił, że dzięki P. Lelluchowi parlamentarzyści ze Zgromadzenia Parlamentarnego NATO byli obserwatorami wyborów na Ukrainie.

Marszałek Pastusiak pytał przewodniczącego, czy nie zmieniły się priorytety wytyczone przez niego dla Zgromadzenia: zwiększenie zaangażowania Zgromadzenia w Afganistanie i na Bałkanach, zainteresowanie sytuacją na Ukrainie, Białorusi,, Mołdowie i na Kaukazie, zintensyfikowanie dialogu z południem obszaru śródziemnomorskiego (państwami arabskimi), poprawę stosunków transatlantyckich. P. Lelluche odpowiedział, że po 3 miesiącach przewodniczenia Zgromadzeniu, jest przekonany, że priorytety zostały dobrze określone i przedstawił kalendarz najbliższych misji. Podkreślił, że pracuje nad poprawą współpracy z Senatem i Kongresem USA, ale przyznał, że na razie idzie to opornie. Zarówno marszałek Senatu jak i przewodniczący Zgromadzenia wyrazili nadzieję, że wizyta prezydenta USA w Brukseli przyczyni się do ocieplenia stosunków i lepszej współpracy.

Utworzone w 1955 r. Zgromadzenie Parlamentarne NATO jest niezależnym od Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego zgromadzeniem parlamentarzystów 26 państw członkowskich NATO. Delegacja Sejmu i Senatu liczy 12 przedstawicieli. Przewodniczącym polskiej delegacji jest marszałek Senatu Longin Pastusiak.