Wizyta premiera Republiki Łotewskiej

14 lutego 2005 r. wizytę w Senacie RP złożył premier Republiki Łotewskiej, Aigars Kalvitis. Gościa przyjął wicemarszałek Ryszard Jarzembowski.

Rozmówcy podkreślili, iż Polskę i Łotwę łączy zbieżność interesów oraz celów politycznych. Premier Łotwy interesował się sytuacją polskiego rolnictwa po integracji naszego kraju z Unią Europejską. Wicemarszałek Ryszard Jarzembowski poinformował, że jest ona zupełnie inna aniżeli ta, którą przedstawiali eurosceptycy przed akcesją. Przeciwnicy integracji zgłaszali obawy, że polskie rolnictwo nie wytrzyma konkurencji z rolnictwem unijnym, obawiano się też unijnych norm fitosanitarnych, a także niedostatecznych dopłat. Tymczasem dziś, okazało się, że największymi beneficjentami przystąpienia Polski do UE, są właśnie rolnicy. Rolnictwo w Polsce stało się interesującą dziedziną gospodarczą. Po latach zastoju, wzrasta zainteresowanie szkolnictwem rolniczym, co świadczy postrzeganiu rolnictwa jako dziedziny z przyszłością.

Premiera Aigarsa Kalvitisa potwierdził, że również łotewskie rolnictwo zyskało na integracji z UE, i to we wszystkich sektorach.

W czasie spotkania omawiano także sprawę przyjęcia przez Polskę i Łotwę Konstytucji Europejskiej. Jak poinformował premier Kalvitis, na Łotwie o ratyfikacji zdecyduje parlament, w którym wszystkie partie opowiadają się za przyjęciem Europejskiej Konstytucji.

Polaków - jak stwierdził wicemarszałek Ryszard Jarzembowski - czeka w tej sprawie referendum, którego termin ogłosi prezydent za zgodą Senatu RP.