Wizyta ministra spraw zagranicznych Ukrainy

18 lutego 2005 r.. wizytę w Senacie RP złożył minister spraw zagranicznych Ukrainy, Borys Tarasiuk. Gościa przyjął marszałek Longin Pastusiak. W spotkaniu uczestniczył przewodniczący senackiej Komisji Spraw Zagranicznych senator Zbigniew Kulak.

Marszałek Longin Pastusiak pogratulował Ukrainie rewolucyjnych przemian dokonanych w procesie ewolucji, zapewnił, że Polska będzie wspierać dążenia Ukrainy do integracji ze strukturami europejskimi. Marszałek Longin Pastusiak podkreślił, że Ukraina jest strategicznym partnerem Polski i jesteśmy gotowi dzielić się wszystkimi doświadczeniami związanymi z procesem transformacji systemowej, a zwłaszcza z dostosowywaniem prawa narodowego do wymogów unijnych.

Obaj rozmówcy wskazali na pilną potrzebę odnowienia po "pomarańczowej rewolucji" współpracy w ramach Zgromadzenia Parlamentarnego Polska-Ukraina. Opowiedzieli się też za przekształceniem dwustronnego Zgromadzenia w trójstronną z udziałem Polski, Ukrainy i Litwy. Zdaniem marszałka L. Pastusiaka bliska współpraca Ukrainy z dwoma państwami należącymi do Nato i Unii Europejskiej ułatwi Ukrainie proces dostosowawczy do tych struktur.

Minister Borys Tarasiuk zwrócił się o poparcie przez Senatu RP umowy między Polska i Ukrainą określającej status Ukraińców przebywających w Polsce. Marszałek Longin Pastusiak wyraził przekonanie, że takie uregulowanie leży w interesie Polski.