Wizyta ministra małych i średnich przedsiębiorstw i rzemiosła Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej

W środę 9 marca 2005 r.. wizytę w Senacie RP złożył Moustapha Benbada minister małych i średnich przedsiębiorstw i rzemiosła Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej. Delegację przyjął marszałek Senatu prof. Longin Pastusiak. W spotkaniu uczestniczył senator Bogusław Mąsior.

Marszałek Senatu podkreślił, że stosunki polsko-algierskie w ostatnim czasie uległy intensyfikacji, co dobrze wróży współpracy politycznej i gospodarczej na przyszłość. Zapoznał gości z historią i działalnością Senatu oraz sposobem stanowienia prawa. L. Pastusiak zaznaczył, że Polska przywiązuje dużą wagę do stosunków z Algierią, i pytał o efekty rozmów delegacji w Polsce.

Minister Moustapha Benbada powiedział, że od niedawnej wizyty marszałka Senatu i przedsiębiorców polskich w Algierii stosunki polsko-algierskie zaczęły się dynamicznie rozwijać i poinformował, że już niebawem spodziewana jest wizyta polskiego premiera w Algierii. Zdaniem ministra Benbada to dowodzi jak dużą rolę w zbliżeniu między krajami i narodami odgrywa parlamentarna dyplomacja. Według ministra rozmowy, które delegacja algierska odbyła w Polsce zaowocują już wkrótce konkretnymi umowami. Podkreślił, że w tym tygodniu parlament algierski ma się zająć ratyfikacją umowy o stowarzyszeniu z UE. To zdaniem ministra, otwiera nowe możliwości współpracy między obu krajami.

Według marszałka Senatu oba kraje powinny stwarzać warunki do współpracy między przedsiębiorcami, bo w obu krajach dobrze rozwijają się małe i średnie przedsiębiorstwa. Senator Bogusław Mąsior chce natomiast zainteresować Algierczyków współpracą między regionami, miastami obu krajów. Takie możliwości współpracy otwierają się w zakresie gospodarki morskiej; budowy okrętów, remontów statków, budowy kutrów.

Minister podkreślił, że o tej współpracy warto rozmawiać, gdyż Algieria zamierza znacznie powiększyć swoją flotę rybacką. Algieria też chętnie skorzystałaby z polskich doświadczeń w zakresie transformacji gospodarczej./