Wizyta przewodniczącego Kongresu Deputowanych Kortezów Generalnych Królestwa Hiszpanii

We wtorek 29 marca 2005 r. wizytę w Senacie RP złożył Manuel Marin przewodniczący Kongresu Deputowanych Kortezów Generalnych Królestwa Hiszpanii. Delegację przyjęła wicemarszałek Senatu Jolanta Danielak.

Wicemarszałek Senatu podziękowała za hiszpańską politykę, która doprowadziła do znakomitych relacji gospodarczych między obu krajami. Podkreśliła, że Polska zainteresowana jest wzrostem hiszpańskich inwestycji w naszym kraju i wyraziła nadzieję, że te kontakty nabiorą charakteru stałych więzi.

Przewodniczący Kongresu powiedział, że przybył do Polski, aby nadać nową dynamikę kontaktom parlamentarnym hiszpańsko-polskim. Zaznaczył, że Polska i Hiszpania powinny ściśle współpracować w ramach UE. Podkreślił, iż Hiszpania odniosła sukces w Unii, dlatego, że całe społeczeństwo było zintegrowane wokół jednego celu - modernizacji kraju. Zaoferował pomoc w zbliżającej się w Polsce debacie europejskiej. Dodał, iż Hiszpania daleka jest od pouczania, ale ważne jest by współpracować w wypracowywaniu stanowisk negocjacyjnych na szczyt europejski. W opinii przewodniczącego jedyną szansą na to, by w Polsce powiodło się referendum w sprawie konstytucji europejskiej jest zjednoczenie euroentuzjastów.

Jolanta Danielak wyraziła zadowolenie z pomyślnego wyniku referendum konstytucyjnego w Hiszpanii i dodała, że każde pozytywne rozstrzygnięcie w kraju UE przyczyni się zapewne do przyjęcia konstytucji europejskiej w Polsce, choć, według niej, głównym problemem może być frekwencja. Podkreśliła, że Polska chętnie skorzysta z doświadczenia Hiszpanii w przygotowaniu kampanii referendalnej. Te doświadczenia, zdaniem marszałek, są znakomitą płaszczyzną do współpracy parlamentarnej polsko-hiszpańskiej./