Wizyta prezydenta Republiki Azerbejdżanu

W środę 30 marca 2005 r. wizytę w Senacie RP złożył Ilham Aliyev prezydent Republiki Azerbejdżanu. Delegację przyjęła wicemarszałek Senatu Jolanta Danielak. W spotkaniu uczestniczył senator Zbigniew Kulak przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych.

Wicemarszałek Senatu podkreśliła, że stosunki Polski i Azerbejdżanu układają się dobrze. Dodała, że w ostatnim czasie uległy intensyfikacji. W styczniu w Senacie gościł przewodniczący parlamentu Republiki Azerbejdżanu. Jolanta Danielak zapewniła prezydenta, że Polska jest gotowa do współpracy politycznej, gospodarczej i kulturalnej z Azerbejdżanem.

Prezydent Ilham Aliyev powiedział, że Azerbejdżan z podziwem patrzy na sukces jaki odniosła Polska, stając się ważnym członkiem Unii Europejskiej. Dodał, że Azerbejdżan chętnie skorzystałby z doświadczeń Polski w zakresie transformacji gospodarczej i politycznej, bo Polska jako kraj, który sam niedawno doświadczył transformacji bardziej niż inne kraje europejskie rozumie sytuację w Azerbejdżanie.

J. Danielak zaproponowała podzielenie się polskimi doświadczeniami w zakresie budowy suwerennego państwa, jego struktur. Wyraziła przekonanie, że takiego wsparcia Azerbejdżan może oczekiwać ze strony całego polskiego parlamentu.

Zdaniem prezydenta niezwykle istotne jest rozwijanie współpracy międzyparlamentarnej. Poinformował, że w parlamencie Azerbejdżanu powstała grupa przyjaźni azerbejdżańsko-polskiej. Dodał, że już teraz Azerbejdżan odczuwa wsparcie Polski współpracując na różnych forach międzynarodowych z polskimi parlamentarzystami i eurodeputowanymi. Dodał, że Azerbejdżan tworzy prawo przyjazne dla inwestorów i oczekuje, że wzrośnie liczba polskich inwestycji. Podkreślił, że Azerbejdżan zamierza zwiększyć eksport ropy naftowej i gazu, co byłoby alternatywnym i tańszym źródłem energii dla krajów UE. Mogłaby z tego skorzystać Polska.