Wizyta prezydenta Ukrainy

W poniedziałek 11 kwietnia 2005 r. wizytę w Senacie RP złożył prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko. Prezydenta wraz z delegacją przyjęła wicemarszałek Senatu Jolanta Danielak.

Wicemarszałek Senatu powiedziała, że Polacy ciągle jeszcze mają w pamięci pomarańczową rewolucję i entuzjastycznie odnoszą się do wszystkich przemian demokratycznych, które zachodzą na Ukrainie.

Prezydent Ukrainy podziękował władzom polskim i Polakom za wsparcie w krytycznym momencie. W opinii prezydenta Juszczenki wkład strony polskiej i osobiście prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego w uregulowanie konfliktu politycznego na Ukrainie jest ogromny. Warto także, zdaniem prezydenta, pokreślić współpracę społeczeństw polskiego i ukraińskiego, które potrafiły w tych krytycznych momentach wznieść się ponad trudną historię.

Według wicemarszałek Danielak "rewolucja" to dopiero początek przemian. Pytała prezydenta, czy starczy determinacji dla wprowadzenia demokratycznych reform. Ze strony Senatu zadeklarowała współpracę międzyparlamentarną. Dodała, że Polska wspiera aspiracje Ukrainy do UE i wyraziła przekonanie, że po ratyfikacji Traktatu Europejskiego stosunki UE z Ukrainą ulegną intensyfikacji. Podkreśliła, że oba kraje powinny pracować nad wspólnymi przedsięwzięciami dla przyszłości młodzieży i takim znakomitym projektem byłby Europejski Uniwersytet.

Prezydent Juszczenko powiedział, że Ukraina chętnie skorzysta z polskich doświadczeń w zakresie integracji z UE i już korzysta z wiedzy i umiejętności polskich polityków, którzy pracują w Centrum Europejskim na Ukrainie. Podkreślił, że coraz bardziej realne staje się otwarcie Kolegium Europejskiego w Lublinie, gdzie mogliby się uczyć Polacy i Ukraińcy. Planowanych jest także kilka innych polsko-ukraińskich projektów. Prezydent obiecał pomoc w znalezieniu siedziby dla Domu Polskiego we Lwowie.