Wizyta premier Nowej Zelandii

W czwartek 21 kwietnia 2005 r. wizytę w Senacie RP złożyła premier Nowej Zelandii Helen Clark. Delegację przyjęła wicemarszałek Senatu Jolanta Danielak.

Wicemarszałek Senatu wyraziła nadzieję, że wizyta pani premier świadczy o chęci rozszerzenia współpracy Nowej Zelandii i Polski . Jestem przekonana, iż przynależność Polski do Unii Europejskiej będzie sprzyjać nowym, licznym kontaktom z innymi krajami - powiedziała J. Danielak. Dodała, że Polacy mają sentyment do Nowej Zelandii i są wdzięczni, że w tym kraju znalazły schronienie polskie dzieci z Syberii, które teraz stanowią zwartą grupę Polonii.

Premier Nowej Zelandii przyznała, że wejście Polski do UE wpłynie na ożywienie kontaktów ze światem. "Jesteście dużym krajem w UE i wasz głos liczy się w Brukseli, dlatego my chcemy, by głos Nowej Zelandii był słyszany w Warszawie" - powiedziała premier. Podkreśliła, że Polska dla Nowej Zelandii może być oknem na Wschód, natomiast Nowa Zelandia dla Polski oknem na kraje Pacyfiku i Chiny. Premier Helen Clark zaznaczyła, że Nowa Zelandia jest zainteresowana współpracą z Polską w wielu dziedzinach. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem programu, który umożliwi pracę młodym Polakom w Nowej Zelandii i odwrotnie. Byłby to program pod nazwą "pracujące wakacje". Premier podkreśliła, że w celu lepszej współpracy Nowa Zelandia zniosła wizy dla Polaków od 1 kwietnia tego roku i otworzyła ambasadę w Warszawie.

Zdaniem wicemarszałek dobre relacje między społeczeństwami muszą być wsparte nie tylko kontaktami politycznymi, ale także współpracą gospodarczą. Według marszałek należałoby w tym celu promować Polskę w Nowej Zelandii. "Zapewne wiedza o współczesnej Polsce jest w Nowej Zelandii niewystarczająca" - powiedziała Danielak.

Premier Helen Clark przyznała, że należy uaktualnić wiedzę o Polsce, ale też uaktualnić wizerunek Nowej Zelandii w Polsce. Podkreśliła, że Nowa Zelandia to nie tylko rolnictwo i owce, ale też nowoczesne technologie, telekomunikacja, moda, produkcja win. I w tych dziedzinach Nowa Zelandia jest zainteresowana współpracą.