Wizyta przewodniczącego Izby Deputowanych Republiki Czeskiej

We wtorek 7 czerwca 2005 r. wizytę w Senacie RP złożył Lubomir Zaoralek przewodniczący Izby Deputowanych Republiki Czeskiej. Delegację przyjął marszałek Senatu prof. Longin Pastusiak. W spotkaniu uczestniczyła senator Irena Kurzępa.

Według marszałka Senatu stosunki polsko-czeskie układają się bardzo dobrze. Obroty handlowe między obu krajami są na dobrym poziomie i można by sobie jedynie życzyć wzrostu czeskich inwestycji w Polsce i polskich w Czechach. Marszałek dodał, że oba kraje miały w ciągu ostatnich 15 lat podobną strategię polityczną: w tym samym czasie weszły do NATO i UE. To zdaniem L. Pastusiaka świadczy o zbieżności polityki obu krajów.

Marszałek podkreślił, że Senat jest opiekunem polskiej diaspory i podziękował, za stworzenie polskiej mniejszości w Czechach warunków do funkcjonowania zgodnie ze standardami obowiązującymi w UE. Prosił przewodniczącego o pomoc w uzyskaniu przez polskie organizacje rekompensaty za budynki, które przed wojną stanowiły ich własność, także o wsparcie finansowe gmin, by te, które mają do tego uprawnienia mogły zamieszczać tablice informacyjne w języku polskim. Marszałek prosił ponadto, by władze czeskie elastycznie podchodziły do liczby uczniów potrzebnych do zakładania polskich szkół.

W opinii przewodniczącego Lubomira Zaoralka po francuskim i holenderskim "nie" dla Traktatu Konstytucyjnego musimy postawić sobie nowe cele i zastanowić się nad przyszłością. Podkreślił, że w Czechach na razie panuje sceptycyzm co do kontynuowania procesu ratyfikacyjnego.

L. Zaoralek obiecał, że w sprawach mniejszości polskiej, poruszonych przez marszałka, będzie rozmawiał z odpowiednimi ministrami.

Marszałek L. Pastusiak powiedział, że w Polsce, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, referendum konstytucyjne powinno się odbyć. Tego zdania są najwyższe władze w państwie i jak dotąd mogą liczyć na poparcie społeczne w tej sprawie.